Handeln hårt stölddrabbad – stjäls för miljarder: Sex av tio hotades

En av fyra överväger att lägga ner verksamheten. "Länge varnat".

Varje år drabbas handeln för stölder för runt 8,5 miljarder kronor. En oroväckande hög siffra, enligt Svensk Handel.

Stölderna i handeln har ökat med så mycket som omkring 1,7 miljarder kronor sedan 2018. Och så många som nio av tio handelsföretag utsattes för ringa stöld under 2021. Det visar nya rapporten "Stölder och svinn i detaljhandeln" från Svensk Handel.

Annons

Externa stölder, alltså stölder som begås av kunder och besökare, står för den största andelen av svinnet inom både dagligvaru- och sällanköpshandeln. Vi har länge varnat för den ökning av stölder vi ser i våra mätningar och i samtal med våra handlare. Denna undersökning visar på mycket höga nivåer och en stadig, negativ utveckling sedan mätningarna startade. Den utvecklingen måste brytas, kommenterar Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

"Stor effekt"

Ringa stöld var det brott flest handlare utsattes för i fjol. Rapporten visar också att anställda inom dagligvaruhandeln generellt är mer utsatta. Sex av tio dagligvaruhandlare uppger att de haft anställda som blivit utsatta för hot under sitt arbetspass.

Handeln ska vara en säker plats för alla. Resultaten i rapporten visar varför lagar likt tillträdesförbudet måste användas som verktyg för att stävja handelns brottsutsatthet. Vi vet att den har stor effekt och vi hoppas nu att Åklagarmyndigheten förstår vilken nytta den faktiskt kan göra för att öka säkerheten inom handeln, kommenterar Per Geijer.

Var fjärde vill lägga ner

Mer än var fjärde handlare funderar dessutom på att flytta eller lägga ned verksamheten till följd av stölder. Många handlare väljer även att anpassa sitt sortiment, och tar bort varor som kriminella ofta riktar in sig på. Inom dagligvaruhandeln är problemet som störst, där 76 procent anger att de ändrat sitt sortiment. Detta jämfört med 43 procent inom sällanköpshandeln.

Något är uppenbart fel när butikerna måste anpassa sig efter kriminella element. Att ta bort varor för att minska stölderna, eller att överväga att flytta alternativt lägga ned verksamheten på grund av upprepad brottslighet är alarmerande. Det är hög tid att mängdbrotten tas på allvar, för annars kommer mycket av den handel vi tar för givet att försvinna, säger Per Geijer.

Färre ligor

Vilka är det då som stjäl från handeln?

Jo, inom dagligvaruhandeln är det ungefär lika vanligt att stölderna begås av vaneförbrytare, som alltså stjäl regelbundet, som av personer som stjäl en eller ett fåtal produkter för eget bruk.

Dessa typer av förbrytare stod tillsammans för ungefär åtta av tio stölder som begicks inom dagligvaruhandeln förra året. Inom sällanköpshandeln är det däremot vanligast att tjuven stjäl en eller ett fåtal produkter för eget bruk.

Annons

Andelen stölder som handlare uppfattar begicks av organiserade ligor minskade samtidigt mellan 2016 och 2018 – och sjönk ytterligare under 2021. Det gäller både inom dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln, i båda dessa delar av handeln stod ligorna för runt var femte stöld 2021. Fem år tidigare begicks, enligt handlarnas egna uppskattningar, 30 procent av stölderna av de organiserade ligorna.

Här är varorna som oftast stjäls från dagligvaruhandeln:
1. Kött
2. Energidryck
3. Choklad
4. Godis
5. Smink

Här är varorna som oftast stjäls från sällanköpshandeln:
1. Kläder
2. Smycken
3. Inredning
4. Parfym

Annons