Just nu: Handelns strejkhot avblåst – ”en stor lättnad”

Parterna överens.

Det blir ingen strejk i handeln. Det meddelar Svensk Handel i ett pressmeddelande nu på eftermiddagen. Efter förhandlingar har Svensk Handel och Handelsanställdas förbund kommit överens om ett löneavtal som följer det riktmärke som industrin satt upp.

Det är en stor lättnad att hotet om en strejk är avvärjt. I tider med snabbt ökande smittspridning och utökade restriktioner som slår mot hela samhället hade det varit djupt oansvarigt att kasta ut handeln i en strejk. Det hade inneburit tomma butikshyllor och ökad trängsel, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i en kommentar.

Annons

Avtalet ligger på 5,4 procent över 29 månader. Samtidigt höjs ingångslönerna med 90 procent av löneökningstakten.

Det är viktigt att handelns parter har träffat ett avtal som följer industrins märke. Läget är historiskt tufft och handelns företag kan inte betala mer än övriga branscher. Samtidigt tvingas vi konstatera att nivån på löneökningstakten blir smärtsamt hög för många krisdrabbade företag, säger Ola Axelsson, förhandlingschef på Svensk Handel.

Det nya avtalet gäller för anställda i butiker, på lager och e-handelsföretag. Avtalet löper från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Annons