Handelsexperten om nya EU-kravet: ”Olyckligt om detta dämpar utvecklingen”

Flera risker med den kommande lagen, enligt HUI och Svensk Handel.

Nya tillgänglighetsregler för utvalda produkter, för e-handelskassor och för hela e-handelsplattformar i sig. Sveriges e-handlare har en del uppdateringar att ta itu med under de kommande åren. Bakgrunden är att EU har beslutat om ett nytt tillgänglighetsdirektiv, som nu ska implementeras i alla EU-länder.

LÄS ÄVEN: Nytt EU-krav - då måste du ha gjort om din e-handel

Annons

Direktivet slogs fast redan i juni 2019 men åtminstone i Sverige har det varit ganska tyst om de förändringar som väntar. Det kan i och för sig ha att göra med att det fortfarande är oklart exakt vilka ändringar e-handlarna måste göra för att skapa webbplatser som är tillgängliga för så många som möjligt. Det är också oklart hur stora förändringarna blir, samt vad de kommer att kosta för svenska företag, även om en utredning nu har tillsatts.

"Har aldrig varit så tillgänglig som i dag"

Jonas Arnberg, vd på HUI, ställer sig lite avvaktande till att kommentera den kommande lagändringen, som han säger att han inte vet så mycket om än. Hans analys är dock att e-handeln redan har bidragit starkt till att göra handeln mer tillgänglig, något som blivit tydligt inte minst i samband med den rådande pandemin.

Hela handeln överlag har aldrig varit så tillgänglig som i dag. Den förändring som har kommit har ju inte kommit från kedjehandeln, utan det är e-handeln och innovationerna som kommit med den som har bidragit till den här utvecklingen, säger han, och sammanfattar:

Det ligger självklart i alla e-handlares intresse att vara så tillgängliga som möjligt.

Jonas Arnberg menar att det finns mycket som kan göra både e-handeln och den fysiska handeln mer tillgänglig, och han upplever att det i handeln generellt sett finns en stark vilja att utvecklas. Han varnar dock för att den nya lagstiftningen kan få negativa konsekvenser.

Ju fler regleringar desto fler barriärer. Självklart ska man arbeta för att göra handeln så tillgänglig som möjligt och det är för ett gott syfte, men just den här innovationsviljan är det synd om man reglerar bort. Det är olyckligt om detta dämpar utvecklingen så det är något man behöver väga emot nyttan med förändringarna i sig.

"Får inte bli ett hinder"

Ehandel har även sökt Svensk Handel angående det nya tillgänglighetsdirektivet, och via mejl fått följande kommentar:

Denna lagstiftning har en lovvärd och viktig ambition och vi vet också att e-handlare vill tillgängliggöra sin webbutik för så många kunder som möjligt. Men när EU-direktivet ska implementeras i Sverige måste en ordentlig konsekvensanalys genomföras, insatserna måste vara proportionerliga och företagen måste få rimliga förutsättningar att göra de anpassningar som krävs. Givetvis finns en stor farhåga att kraven blir alltför omfattande och betungande för företagen att driva igenom. Den här typen av insatser får inte bli ett hinder för e-handlarnas utvecklingsmöjligheter, då riskerar förslaget att rent av bli kontraproduktivt. Vi bevakar och arbetar med frågan för e-handlarnas räkning, säger Jolanda Girzl, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Annons

Annons