Handelsrådet i Borås vill se ett E-handelshus i staden

Handelsrådet i Borås har frågat ett 50-tal e-handelsföretag om de är intresserade av att skapa ett e-handelshus i Borås. Tanken är att koncepthuset ska vara en plats där e-handeln möter den traditionella fysiska handeln.

Borås jobbar vidare för att bli Sveriges e-handelsstad nummer ett. Något som bland annat föreningen E-handelsstaden Borås vill hjälpa till med och förra året gick de ut med målsättningen att staden ska bli Nordens centrum för näthandel.

För att nå dit har man bland annat tagit fram den första e-handelsutbildningen i staden tillsammans med Borås Stads vuxenutbildning. Men man är inte ensamma om att jobba i den riktningen, nu vill Handelsrådet i Borås satsa på ett e-handelshus.

Annons

– Idag ser vi Borås som Sveriges e-handelsstad, och Handelsrådet vill utnyttja denna styrka. Ett koncepthus för e-handel skulle vara unikt i Sverige och locka köpkraft även utanför Borås, menar näringslivsutvecklare Victoria Johansson på Borås Stad.

Ska stärka handeln

Tanken är att e-handelshuset kan vara en plats där e-handelsföretagen möter den traditionella, fysiska, handeln. Antingen via traditionell butik med egen personal, alternativt en outsourcad butikslösning.

Ett 50-tal e-handelsföretag har fått en förfrågan om de vill delta i satsningen. Deras svar ska nu följas upp i samtal med kommunens näringslivsenhet.

– Koncepthuset är ett av de sätt vi vill stärka handeln på, säger Victoria Johansson.Källa: Press

Annons