Handlare som använder PayPal konverterar mer

I en studie från 2021 jämförde Paypal tillsammans med den oberoende forskningsleverantören Nielsen Media onlinebeteendet i fem europiska länder hos företag som använder PayPal och företag som använder andra betalningsmetoder än PayPal.

Här nedan kommer några nyckelinsikter från rapporten, den fulla rapporten har du tillgänglig längst ner i denna artikel:

  • Handlare som använder PayPal noterar fler konverteringar när du använder PayPal än några andra betalmetoder:

Ökning av konverteringar när du använder PayPal:

24% Storbritannien 

60% Tyskland

56% Frankrike

35% Spanien

82% Italien

Ökad trolighet till konvertering på siter där PayPal finns tillgängligt:

12,1x Storbritannien 

4,0x Tyskland

2,5x Frankrike

1,3x Spanien

9,3x Italien

  •  Fler återkommande köp med PayPal:

Studien visar att PayPal bidrar till att öka kundernas förtroende. Faktum att när PayPal är tillgängligt är kunderna mer benägna att göra upprepade köp. 

Antal ökade antal köp när PayPal är ett alternativ:

8% Storbritannien 

14% Tyskland

8% Frankrike

5% Spanien

12% Italien

Ta del av mer insikter gällande rapporten på länken här.