Handlarna allt mer positiva – när köpkraften ökar

"Betyder inte att lågkonjunkturen är över".

Styrräntan sänks och det varma vädret drar in över vad som snart blir sommar-Sverige. Då vågar småföretagarna inom handeln tro på framtiden igen, visar Visma Advantage Affärsbarometer.

Totalt väntar sig 43 procent av de svarande företagen inom handeln att deras försäljning nu kommer att öka under det kommande halvåret. Det att jämföra med 37 procent under samma period förra året.

Annons

Vårt viktigaste budskap till svenska företag är att en lågkonjunktur alltid är kortare än en högkonjunktur. Nu ökar framtidstron. Men det betyder inte att lågkonjunkturen är över. Det är fortfarande viktigt med en strikt kostnadskontroll som möjliggör investeringar när konjunkturen verkligen har vänt, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, i en kommentar till rapporten.

Allra mest positiva är småföretagen i Norrbotten, då hela 57 procent (mätt över alla branscher) tror på en ökad försäljning de kommande sex månaderna. De följs av företagen i Örebro län och Jämtland, där 53 respektive 50 procent tror på en ökning.

Den ökande framtidstron bland småföretagen är ett välkommet besked. Bilden är splittrad, framför allt mellan olika branscher, men det återspeglar också de unika utmaningar och möjligheter som företag inom varje sektor står inför. En tumregel är att aktörer som förbereder sina verksamheter och ställer om i tid också klarar ekonomiska påfrestningar bäst. Men det är viktigt att komma ihåg att tillväxt har en generell och stark koppling till konjunktur, säger Henrik Salwén.

Bland orsakerna till optimismen nämns framför allt högsäsong (16 procent av de svarande), och ökad köpkraft (13 procent).

Annons