Handlarnas stora mardröm – nära hälften utsätts för brott

"Tyvärr ser vi fortsatt inget ljus i slutet av tunneln".

Svenska handlare lever med stora risker att utsättas för stöld, inbrott, bedrägeriförsök, hot och våld. Under 2022 uppger 43 procent av butikerna i Svensk Handels säkerhetsindex att de utsatts för brott - nästan hälften av alla tillfrågade.

Tyvärr ser vi fortsatt inget ljus i slutet av tunneln. Dagligen utsätts handlare runt om i Sverige för stölder, hot eller till och med våld. Likt föregående år är benägenheten till att anmäla allt för låg. Dessa siffror är ett underbetyg för ansvariga myndigheter, säger Nina Jelver, tillförordnad säkerhetschef på Svensk Handel, i ett uttalande.

Annons

Siffran är den högsta som uppmätts sedan mätningarna startade 2018. Och det är framför allt stölder som är det största problemet. Något som drabbar handlare i Örebro, Stockholm och Uppsala län i högst utsträckning.

Det sker främst inom kategorierna elektronikhandel, livsmedel och sport och fritid. Totalt beräknas värdet på stölderna uppgå till 8,5 miljarder kronor årligen.

Vi får många samtal från handlare som upprepade gånger utsatts för stölder. Uppgivenheten är stor och många känner att eventuella polisanmälningar sällan leder någonvart. Det måste straffa sig att begå brott i Sverige. Därför välkomnar vi Flerbrottsutredningens förslag om skärpt syn på mängdbrottslighet, säger Nina Jelver.

"Efterfrågar mer transparens"

Nu hoppas Svensk Handel på att fler ska kunna tillämpa lagen om tillträdesförbud, för att öka tryggheten ute i butikerna.

Vi ser svart på vitt hur ett tillträdesförbud skapar trygghet i svenska butiker, men från Svensk Handels håll efterfrågar vi mer transparens. Allt för många ansökningar om tillträdesförbud avslås på mycket oklara grunder eller för att fällande dom saknas, vilket inte ska behövas. I tillträdesförbudet har vi ett verktyg som kan göra skillnad på riktigt. Låt oss kunna använda det fullt ut, säger Nina Jelver.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!