Här är Brings nya eljätte – fler ska köpas in: ”Stora förväntningar”

"Vi blir bland de första att elektrifiera linjetrafiken".

Elen är rekorddyr, men eldrift är fortsatt tidens melodi i klimatkrisens spår. Och fraktbolagen slåss om att skina på området.

Logistikföretaget Brings Sverigedel – som är en del av Posten Norge-koncernen – vill inte vara sämre och gör nu en storsatsning på ellastbilar. Nu köps den första av totalt sju ellastbilar in. Och den hämtas från svenska ellastbilstillverkaren Einride, enligt ett pressutskick.

Annons

Att ställa om de tunga transporterna är vårt svåraste uppdrag, men också det som gör störst skillnad i vår omställning. Fram tills nu har vi saknat ett bra alternativ för att kunna elektrifiera de tunga transporterna och vi har därför stora förväntningar till den satsning vi nu gör tillsammans med Einride, kommenterar Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.

Totalt sju lastbilar

Bring Sveriges mål är att alla leveranser ska vara fossilfria till 2025. De sju lastbilarna väntas sänka Bring Sveriges utsläpp med 78 procent, på körsträckor som i dag trafikeras av HVO-drivna lastbilar. Men mer exakt vilka sträckor det rör sig om i landet framgår inte av pressutskicket.

Vi har gjort stora investeringar det senaste året i laddinfrastruktur för att optimera bilens användning. Det känns otroligt att vi blir bland de första i Sverige att elektrifiera linjetrafiken och minska utsläppen i vårt närområde, kommenterar Niclas Coster, distriktschef för region väst på Bring.

Annons