Här är regeringens krav på e-handeln: ”Måste bli enklare”

Det hållbaraste leveransalternativet ska vara förvalt.

Trafikanalys och Konsumentverket fick ett regeringsuppdrag i våras, att titta på hur e-handelsleveranserna kan bli mer klimatsmarta. Nu är deras analys klar, e-handlarna måste ta mer ansvar kring val av klimatsmarta leveransalternativ.

I takt med att e-handeln växer i Sverige och i Europa gav regeringen Trafikanalys och Konsumentverket uppgiften att titta på hur konsumenten själv kan påverka sina leveransval. Idag är det för svårt för konsumenterna att välja klimatsmarta leveranser vid e-handelsköp menar regeringen.

Annons

Ehandel.se har tagit del av slutsatserna. Och det finns flera rekommendationer som regeringen vill att e-handelsföretagen efterlever:

  • I direkt anslutning till e-handelsköpet i webbutikens kassa ska det hållbara leveransval rangordnas först och vara förvalda.
  • I kassan ska det också finnas lättillgänglig information fom vad leveransvalet innebär, och information om vilken miljöpåverkan onödiga returer har.
  • Liknande information bör också finnas tillgänglig på e-handlares och transportörers webbplatser.
  • En samlad, lättillgänglig och oberoende konsumentinformation om hållbara leveransalternativ bör också finnas hos en neutral aktör, exempelvis en befintlig
  • myndighet.

För att kunna öka takten i klimatomställning måste alla delar av samhället minska sina utsläpp. Den växande e-handeln med leveranser av paket till fler platser och alltfler returer riskerar bidra till många nödiga transporter. För att också e-handeln ska kunna ställa om måste det bli enklare för oss konsumenter att välja hållbara leveranser, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Till en början kommer rekommendationerna att vara frivilliga, men tanken är att på sikt ska e-handelsföretagen efterleva dessa.

En ökande e-handel bidrar till förändrade transportmönster, fler leveransalternativ och nya aktörer. Den innebär också att det i stor utsträckning är konsumenter som väljer när, hur och var försändelsen ska levereras. Ofta möts en e-handlande konsument av olika leveransval som vart och ett kan lova miljömässig hållbarhet, säger Sara Berntsson, projektledare för uppdraget.

Men det är inte alltid tydligt vad leveransalternativen egentligen innebär. I sämsta fall kan det betyda en osäkerhet som får konsumenten att inte välja miljömässigt hållbara leveransval. För att fler ska välja hållbara leveransval menar vi att begrepp och märkningar måste definieras och förklaras bättre för konsumenterna, fortsätter hon.

Fler väljer bort utsläppen

Problemet med otydlig hållbarhetsinformation har uppmärksammats av branschen själva och det pågår initiativ med en Svanenmärkning och överenskommelse om fossilfria leveranser.

Det statliga transportföretaget Green Cargo märker att efterfrågan på leveranser med låg klimatpåverkan har fått ett uppsving. 96 procent av deras transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll.

Varje vardag kör vi 400 godståg och ersätter därmed dagligen runt 9 000 lastbilar. Det motsvarar i sin tur 2 300 000 lastbilar – årligen. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa, kan man läsa på deras hemsida.

Annons

Green Cargo ägs av svenska staten och har 1 900 anställda. De transporterar dagligen cirka 21 miljoner ton gods och har en årsomsättning på drygt 4,2 miljarder kronor.

Annons