Här byggs ett nytt handelsområde – med Dollarstore i täten

"Flera som är klara".

Handeln flyttar i allt högre grad ut på nätet. Men medan butiker bommas igen är större handelsområden med varuhus fortsatt heta. Och det är just ett sådant som nu ska växa fram i Duverydsområdet i Karshamn. Över ett markområde om 36 hektar ska ett område för sällanköpshandel och annan service utvecklas av Skåneporten Fastigheter.

Skåneportens idéer och tankar för området stämmer väl överens med vad vi vill göra för att utveckla Karlshamn, sa Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i samband med avtalsskrivningen, i ett uttalande.

Annons

Det är alltså big box-handel som ska bedrivas på området och nu får Skåneporten även sällskap av Lomma Tegelfabrik, som förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder i södra Sverige, i utvecklingen av handelsplatsen.

Vi ser att det skapas tillväxt i Karlshamn. Det är dessutom en marknad med hög potential vilket gör det attraktivt för oss att investera i kommunen, säger Johan Tegner, fastighetschef på Lomma Tegelfabrik.

Och intresset för det nya handelsområdet ska vara stort. En av aktörerna som kommer att öppna här är Dollarstore.

Det är flera som är klara men vi kan inte gå ut med vilka just nu, säger Johan Tegner till Ehandel.

Annons