Här vänder det för Sportamore – ”lönsamheten förbättras radikalt”

"Inlett aktiv kundrekrytering".

Sportamore har redovisat sitt tredje kvartal, och sin delårsrapport. Under det senaste kvartalet omsatte företaget cirka 255 miljoner kronor, vilket kan jämföras med nära 215 miljoner samma period i fjol. Rörelseresultatet steg till nära 3 miljoner kronor från minus 0,5 förra året under tredje kvartalet.

Årets tredje kvartal har varit ett roligt och viktigt kvartal för Sportamore. Vi fortsätter leverera planenlig tillväxt, den totala försäljningen växer med 17,4 procent samtidigt som vårt långsiktiga arbete med automation, effektivitet och skalbarhet materialiseras i faktisk lönsamhet. EBIT-resultatet i det tredje kvartalet stärks och signalerar ett tydligt trendbrott i koncernens resultatutveckling, skriver Johan Ryding, bolagets vd, i rapporten.

Annons

Delårets försäljning summerades till 734 miljoner kronor, en ökning med 16 procent jämfört med i fjol. Däremot sjönk rörelseresultatet från minus 5,8 under 2018 till minus 16,5 i år.

Det genomsnittliga ordervärdet ökar med hela 13 procent i perioden. Utvecklingen drivs av införandet av lägsta ordervärde för fri frakt i samtliga marknader vilket föranlett ett ökande antal varor per order men också stigande genomsnittligt försäljningspris. Denna förändring ger stor påverkan på koncernens kostnadsstruktur per order och innebär att lönsamheten förbättras radikalt, skriver vd:n och fortsätter:

I perioden har vi inlett aktiv kundrekrytering på den nya franska marknaden och arbetar nu vidare med att säkerställa rätt nyckeltal och kostnadsstruktur innan vi investerar i vidare tillväxt. Vi har kommit en god bit på vägen i vår satsning på automation och skalbara processer och har därigenom lagt en god grund för möjligheten att fortsätta skala upp vår geografiska totalmarknad.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!