Hård kritik efter plastpåsedom – kan inte ta hänsyn till miljön

"Rör sig knappast om en miljöskatt".

Helsingborgsföretaget Gaia BioMaterials tog fram en plastpåse gjord på det egenutvecklade materialet Biodolomer, som är en sammansättning av förnyelsebara råvaror. Kassen är alltså nedbrytbar om den hamnar ute i naturen och ger då heller inte ifrån sig några mikroplaster, enligt företaget själva.

Materialet togs fram tack vare tiotals miljoner i stöd från EU, men i Sverige har företaget efter en utdragen rättslig strid nu fått beskedet att påsen ska beskattas som vilken plastbärkasse som helst. Detta trots att man även fått godkänt från RISE att kassen kan användas minst 50 gånger och alltså är en flergångskasse.

Annons

Anledningen: Man kan, som lagen ser ut i dag, inte ta hänsyn till miljöaspekterna i vad som är tänkt som en miljöskatt.

Den nu aktuella kassen är tillverkad av ett miljövänligt material som kan brytas ned i naturen utan att det bildas mikroplaster. Som lagstiftningen är utformad finns det emellertid inte utrymme för att väga in miljöaspekten vid prövningen av om rekvisitet avsedd för varaktigt bruk är uppfyllt. Även den nu aktuella kassen omfattas således av skatteplikt och förhandsbeskedet ska fastställas, skriver Högsta förvaltningsdomstolen i sitt utlåtande.

Domen har fått kritik av Robert Lönn, skattejurist på Svenskt Näringsliv, som undrar hur en påse som kan användas ett så stort antal gånger inte undantas från skatten.

Man kan ifrågasätta hur rätten tolkar ”varaktigt bruk” om det inte gäller för något som kan användas minst 50 gånger, säger han till Tidningen Näringslivet och avslutar:

Om miljöaspekter inte kan beaktas vid bedömningen kan det knappast röra sig om en miljöskatt. HFD:s dom är ett underkännande av plastpåseskatten. Nu borde lagen skrivas om - om den överhuvudtaget ska vara kvar.

Ehandel söker regeringen.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!