Hemtjänstens e-handlande utvecklas i Örebro

Örebro universitet, Handla24 och Örebro kommun får 200 000 kronor från KK-stiftelsen för att anpassa e-handel med matvaror till hemtjänstens behov, meddelar man från universitetet i ett pressmeddelande.

- Vår strävan är att komma ifrån att hemtjänstpersonal spenderar en till två timmar i veckan per brukare på att köpa mat – det är varken god ekonomi eller tjänstekvalitet, säger Karin Hedström, forskare i informatik vid Örebro universitet.

Annons

Inledningsvis skall Örebroforskarna utveckla en affärsmodell som utgår från intressena och värderingarna hos hemtjänstpersonal, brukare och butikspersonal. Därefter gäller det att utveckla det befintliga e-handelssystemet, för privatpersoner, så att det lämpar sig för hemtjänsten.

- Tidigare forskning har varit teknikfokuserad och inriktad på affärsverksamhetens lönsamhet och effektivitet. Vår utgångspunkt är hemtjänstens användning och hur man kan anpassa tekniken. Vi vill hitta en bra lösning som kan innebära ökat inflytande för brukarna över sina matinköp men också spara tid och därmed pengar inom hemtjänsten, säger Karin Hedström.

Annons