Hit kommer Postnords fossilfria leveranser: ”Stora volymer”

Ytterligare 25 000 paket och 40 000 varubrev per dag ska fraktas grönt.

Postnord vill uppnå helt fossilfria transporter och en fossilfri verksamhet till 2030. Nu tar man ytterligare kliv mot målet genom satsningar på gröna korridorer. Det handlar om sträckorna Borlänge, Karlstad, Norrköping Västerås och Örebro, där det ska gå fossilfria transporter av e-handelspaket.

I samband med utökningen av de gröna korridorerna kommer ytterligare cirka 25 000 paket och 40 000 varubrev, per dag, att transporteras fossilfritt. Vår ambition är att successivt expandera de gröna korridorerna till fler städer där vi transporterar stora volymer, säger Naznoush Habashian, hållbarhetschef på Postnord Sverige, i ett uttalande.

Annons

Sedan tidigare har man Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Mölndal, Norrtälje, Stockholm och Uppsala inkluderade i de gröna korridorerna.

Postnord har undan för undan bytt fossil diesel mot biodrivmedlet HVO100, något som de hävdar inneburit en utsläppsminskning med 1 090 ton koldioxid under 2022. I år ska utsläppen minska med 3 200 ton.

Ambitionen är att introducera gröna korridorer i Postnords samtliga verksamhetsländer. Vi samarbetar också med e-handelsföretag vars lager står utanför de gröna korridorerna för att realisera en fossilfri transport från varulager in i de gröna korridorerna, säger Naznoush Habashian.

Annons