Just nu: H&M och Apotea granskas för påstådd kameraövervakning

"Vi har fått indikationer".

Datainspektionen har blivit Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och nu ska de granska H&M och Apotea för kameraövervakning, för att ta reda om den används till att övervaka och leda personalen. Dessutom vill man veta om bildmaterial spelas in.

Granskningen rör Apoteas lager i Morgongåva och H&M:s lager i Borås.

Annons

Vi har fått indikationer på att dessa bolag använder kamerabevakning för arbetsledning, nu kontrollerar vi om det stämmer, säger Gustav Linder, jurist i IMY:s kameragrupp.

De båda jättarna kommer att få frågor om kamerabevakning sker, när den drogs igång, hur många kameror som i sådana fall används och om de spelar in. Men också om syftet och på vilka rättsliga grunder det sker.

Kamerabevakning får inte användas för arbetsledning. Och ska bildmaterial spelas in krävs typiskt sett tungt vägande skäl som exempelvis att man vill bevaka stöldbegärlig egendom eller har dokumenterade problem med stölder, säger Gustav Linder.

IMY kräver att svaren från de båda bolagen inkommit senast den 24 februari. Efter genomförd granskning kommer man att lämna besked om eventuella brister i dataskyddet och vilka åtgärder företagen kan behöva vidta. Dessutom kan myndigheten påföra administrativa sanktionsavgifter.

Annons