H&M och IKEA: ”Vi vill påverka lagstiftningen”

"Kommer att resultera i renare materialflöden".

H&M-gruppen och Inter Ikea har gått ihop och genomfört en "storskalig studie" för att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som finns med återvunnen textil. Anledningen till det här är aktörernas mål - att både H&M och Ikea endast ska använda sig av 100 procent återvunnet eller annat hållbart material senast år 2030.

Därför avsatte man tid och resurser till att gå på djupet och analysera hur läget ser ut och vad man behöver göra. Ett samarbete som parterna beskriver som nödvändigt för att leda till en förändring inom textilindustrin.

Annons

Det här är dock inte den första studien som gjorts i ämnet. Under 2019 undersökte H&M Group och Inter IKEA Group vilket kemiskt innehåll återvunna textilier innehåller. Syftet var bland annat att utbyta data samt öka kunskapen och transparensen i branschen.

Det krävs ett branschsamarbete för att vi ska kunna lösa utmaningar och för att företag ska kunna övergå till cirkulära affärsmodeller. Den här studien har öppnat nya dörrar och ger oss möjligheten att dela insamlad data via en digital plattform och på så vis skapa transparens och öka kunskapen. Datan stöder oss även i nästa steg på resan mot att endast använda återvunnet och förnybart material, säger Mirjam Luc, projektledare för återvunna textilier på Ikea, i ett pressmeddelande.

Det man har gjort i praktiken är att testa bomulls-, ull- och polyesteravfall efter konsumtion från olika regioner i världen. Totalt ingick över 70 000 artiklar i undersökningen.

2,5 procent av punkterna innehöll oönskade spår, men mindre än 1 procent av punkterna överskred AFIRM RSL 2 -gränserna. Polyesterprov, efter konsumentanvändning, innehöll det största antalet ämnen som upptäcktes. I ullprover efter konsumtion innehöll nästan alla prover minst ett ämne som stred mot AFIRM RSL-gränser.

Att bekämpa förekomsten av äldre kemikalier och farliga kemikalier i återvunnet material kommer att vara avgörande för att förverkliga cirkularitet inom mode- och textilindustrin.

Genom dessa studier har man nu skapat en rik databas. Målet är som sagt att bolagen ska, om några år, endast använda sig av återvunnen eller förnybar textil. Men innan dess vill aktörerna "påverka lagstiftningen gällande cirkulär ekonomi".

Det är fantastiskt att se företag samarbeta för att få ökad kunskap om det kemiska innehållet i återvunna textilier. Vi hoppas att sådana här studier kommer att resultera i renare materialflöden och även motivera lagstiftare att påskynda arbetet med att fasa ut farliga ämnen i produkter, säger Theresa Kjell, Senior Policy Advisor på ChemSec.

Mer exakt kommer H&M Group och Ikea att ta det resultat man fått av studien och stödja offentlig politik. Man vill också påverka produktionen av nya produkter, så att företag och varumärken har möjlighet att veta och förstå vilka kemikalier som ingår i tillverkningen och bedöma nödvändigheten ur "ett säkerhets- och återvinningsperspektiv". Enligt H&M och Ikea borde "alla kemikalier som hindrar återvinning begränsas".

Annons

För att bli helt cirkulära och framtidssäkra nya produkter måste man undvika kemikalier från början. Endast genom ett branschsamarbete och en transparent, harmoniserad metod för riskbedömning gällande alla kemikalier och material kan vi vara proaktiva och säkra en giftfri framtid, säger Linn Farhadi, Projektledare för återvunna textilier på H&M Group.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!