H&M överväger varsel: ”Varje dag blir läget alltmer utmanande”

Ökar kraftigt i e-handeln.

Omsättningen steg med 8 procent till knappt 55 miljarder och resultatet mer än fördubblades till drygt 2,5 miljarder kronor. Allra starkast var utvecklingen i e-handeln där ökningen uppgick till 48 procent. Så ser siffrorna ut när H&M i dag presenterar sitt första kvartal.

Vårt resultat mer än fördubblades i första kvartalet. Den kraftiga vinstökningen är resultatet av ett väl uppskattat sortiment med den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet. Våra satsningar på kunderbjudandet och kundupplevelsen fortsatte att driva fullprisförsäljning, med minskade prisnedsättningar och förbättrad lagernivå som följd. Den positiva utvecklingen, som började redan under 2019, visar att vårt förändringsarbete har bra effekt och att våra långsiktiga investeringar ger avkastning, säger företagets vd Helena Helmersson i ett pressmeddelande.

Annons

Men även om utvecklingen alltså är positiv, menar H&M att bolaget har drabbats hårt till följd av viruset Covid-19. Redan nu varnar man för att det andra kvartalet kommer att bli ett förlustkvartal.

"Tiotusentals medarbetare kommer att beröras"

Vid utgången av mars hade H&M fått stänga 3778 av totalt 5 065 butiker. Bland annat håller alla butiker stängt i Spanien, USA, Storbritannien, Italien, Frankrike och Tyskland - länder som H&M räknar till sina viktigaste marknader.

För varje dag som vi behöver hålla butiker stängda blir läget alltmer utmanande. Vi har därför infört en rad kraftfulla åtgärder bland annat rörande inköp, investeringar, hyror och bemanning. Alla delar av verksamheten omfattas och samtliga kostnader gås igenom.

Vi har tyvärr tvingats inleda ett genomförande av korttidsarbete på marknader som berörs av coronasituationen. Globalt sett kommer tiotusentals medarbetare inom samtliga delar av verksamheten att beröras, men ett exakt antal kan inte ges i dagsläget. Lokal lagstiftning har olika definitioner och villkor för tillfälliga permitteringar och korttidsarbete. Vi ser också över behovet av eventuella uppsägningar. För ledande befattningshavare införs temporära lönesänkningar om 20 procent.

LÄS ÄVEN: H&M kan tvingas till permitteringar i Sverige: "Extraordinär situation"

Helena Helmersson framför att H&M uppskattar de åtgärdspaket som lagts av olika regeringar, och tillägger att man tror att det kommer att finnas ett behov av fler insatser.

Situationen vi befinner oss i saknar motstycke. Påfrestningarna på människor, våra samhällen och såklart också på oss som företag är oerhört stora. Allt detta kommer även att skynda på den redan pågående förändringen av vår bransch. Vi bedömer att de kraftigt ändrade konsumentbeteenden vi nu ser kommer att ytterligare öka samhällets digitalisering och även fokus på hållbarhetsfrågor, områden som fortsätter att vara mycket viktiga för oss.

Annons
Annons