H&M storsatsar på solenergi – siktar mot 100 procent förnybar el 2030

Målet: 100 procent förnybar el 2030.

Solparken ska förse H&M-gruppen med förnybar el och avtalet är ett viktigt steg för att minska koncernens koldioxidavtryck. Det är Sveriges hittills största PPA-avtal (Power Purchase Agreement) för solel. Det är Neoen och Alight som tillsammans ska påbörja byggnationen av en solcellsanläggning i Hultsfred med en installerad effekt på minst 90 MW. Anläggningen kommer att börja byggas under andra halvåret 2023.

Vi är väldigt glada över att solparken i Hultsfred snart kommer att bli verklighet. Förnybar energi har en avgörande roll i vår färdplan för att minska våra utsläpp och nå netto nollutsläpp 2040. Företag och länder behöver visa ledarskap för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader i enlighet med vad vetenskapen kräver av oss. Långsiktiga elköpsavtal som det här med Neoen och Alight tar koncernen ett steg närmare våra högt ställda klimatmål och ökar tillgången till förnybar energi i Sverige, säger Ulrika Leverenz, chef för gröna investeringar på H&M-gruppen, i ett pressmeddelande.

Annons

Solparken i Hultsfred kommer förse H&M-gruppen med lokalt producerad förnybar el och tar koncernen ett steg närmare sitt mål att all elanvändning ska komma från förnybara källor.

Vi är väldigt stolta över vårt samarbete med Neoen och H&M. Det här PPA-avtalet gör att vi snabbt kan bygga ny ren elproduktion i södra Sverige där efterfrågan på el är som störst. När ett stort företag som använder mycket el bestämmer sig för att satsa stort på förnybar energi påverkar det samhället i stort samtidigt som det stärker vår energisäkerhet, säger Harald Överholm, vd för Alight.

Bygger på flygplatsen

Solparken kommer byggas med solpaneler med lågt koldioxidavtryck vid start- och landningsbanorna på Hultsfreds flygplats. Neoen och Alight kommer gemensamt äga solparken med Neoen som majoritetsägare. Byggstarten planeras till andra halvåret 2023 med driftsättning under 2025.

H&M-gruppen har som mål att minska sina koldioxidutsläpp i absoluta tal med 56 procent senast år 2030 från 2019 års nivå, samt att använda 100 procent förnybar el i den egna verksamheten 2030. Långsiktiga elköpsavtal om förnybar energi är en viktig del för att nå klimatmålen. Genom att investera i elköpsavtal gör H&M-gruppen projekten lönsamma och tillför ny förnybar el till det svenska elnätet.

Jag vill tacka H&M-gruppen för det förtroende de har visat oss, och gratulera vårt lokala team samt vår samarbetspartner Alight för att vi kunnat skriva det här avtalet. Det här är vårt första elköpsavtal i Sverige och vårt nionde i Norden. Våra långtidskontrakt i regionen omfattar nu nästan en halv gigawatt förnybar energi, säger Xavier Barbaro, vd och ordförande för Neoen.

Annons