Högre krav för Krav – stramar åt miljömärkning

Slopar undantagen.

Nu blir reglerna ännu tuffare för de varor som vill bli Krav-märkta. Reglerna, som trädde i kraft vid årsskiftet, innebär skärpta villkor för importerad mat. Det rör bland annat bättre arbetsvillkor, säker arbetsmiljö, att barnarbete inte förekommer och att producenten följer gällande lagstiftning i landet de verkar.

Syftet med Kravs skärpta regler är att minska risken för dåliga arbetsförhållanden, oberoende av var i världen livsmedelsproduktionen sker. Oacceptabla arbetsvillkor finns i alla länder, även inom EU och i andra höginkomstländer, skriver Åsa Lindeblad, tillförordnad affärsområdeschef för livsmedel på Krav, i ett pressmeddelande.

Annons

Reglerna gäller nu också de länder som tidigare varit undantagna för systemet som styrker bättre arbetsvillkor. Alltså USA, Australien och EU-länderna.

Och vid import från så kallade högriskländer krävs det att en fysisk kontroll har gjorts för att säkerställa att mänskliga rättigheter inte kränks.

Med de utökade reglerna för bättre arbetsvillkor kommer Krav och Kravs kunder att kunna kommunicera tydligare och trovärdigare när det gäller importerade Kravmärkta livsmedel, säger Åsa Lindeblad.

De nya reglerna gäller med en övergångsperiod på ett år.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!