Hur Bring arbetar med leveranskvaliteten året runt

Idag ställs det höga krav och förväntningar att leveransföretagen klarar av att leverera varorna på utsatt tid. På Bring arbetar de på olika plan för att säkerställa att alla paket kommer fram som de ska.

- Kvalitet är ett av våra viktigaste fokusområden, säger Hanna Jonasson, Director of operations på Bring. Det ska sitta i ryggmärgen. Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår produktion och vårt arbetssätt för att på smartast sätt leverera med kvalitet.

Hanna Jonasson

Men vad betyder egentligen god kvalitet? För Bring betyder det att det som de levererar ska komma fram i gott skick och med valt leveranssätt. I hela landet, året runt. De vidtar därför flera åtgärder för att säkerställa detta.

- Vi gör vårt yttersta för att hantera volymerna. Tät dialog med våra kunder samt den data vi samlar in kontinuerligt under året gör det lättare för oss att hantera och vara väl förberedda under framför allt högsäsongerna, säger Ismail Bashir, avdelningschef för Value Chain Sverige & Finland på Bring.

Ismail Bashir

Välfungerande internt informationsflöde

Effektiv intern kommunikation är avgörande för att kunna upprätthålla hög leveranskvalitet. Brings kundserviceavdelning arbetar nära tillsammans med bland annat drift- och logistikteam för att säkerställa att varje leverans uppfyller deras höga standarder. Genom regelbundna möten och öppen kommunikation kan de snabbt identifiera och lösa eventuella problem som uppstår.

- Vi arbetar med att ta emot feedback både från våra kunder samt från deras kunder, säger Madelaine Paterson, kundserviceansvarig på Bring. Vi följer upp vår leveranskvalitet genom gemensamma forum och för ett systematiskt arbete med kvalitet och förbättring.

Något som är mycket viktigt för kvaliteten är att veta vart det kan brista och vart förbättringar måste ske. Därför är Bring måna om att ta med bedömningen från de som tar emot leveranser från dem.

- Vi arbetar väldigt mycket internt på tvärs av avdelningarna inom organisationen och använder oss av den statistik vi har tillhanda, förklarar Madelaine. 

Kontroll på terminalerna

Lars Furunäs arbetar som distriktschef för terminal och distribution i Örebro och Linköping, och har direkt operativt ansvar där. På Brings terminaler har de dagliga möten där medarbetarna följer kvalitetstalen och diskuterar avvik för att direkt kunna fånga upp dessa när de har skett.

- Kvaliteten är djupt rotad i ryggmärgen på medarbetarna, det är något vi diskuterar dagligen, berättar Lars. Vi arbetar hela tiden kontinuerligt med att ta tag i saker direkt när vi ser att något brister och vem som helst kan vara ansvarig för detta. Det är den stora nyckeln till att vi lyckas – att varje medarbetare får ta ansvar, och får stöttningen och tiden för det. Vi har väldigt kompetenta och engagerade medarbetare som växer med det ansvaret som de får ta.

Lars Furunäs

Användning av olika verktyg spelar en viktig roll

Bring använder även en rad analytiska verktyg för att övervaka prestanda och identifiera områden där de kan blir bättre. Dessa verktyg ger en status på hur leveranserna går och hjälper till att snabbt identifiera och lösa eventuella problem, samt ger värdefull insikt i hur de kan förbättra sina tjänster.

Ett viktigt verktyg för att samla in feedback från framför allt konsumenterna är Trustpilot. Brings kundserviceavdelning arbetar dagligen med Trustpilot och det är ett forum där de kan se vart inom leveranskedjan de kan göra förbättringar.

Som en stor aktör inom logistik vet Bring att hög leveranskvalitet är en av de viktigaste sakerna de kan och bör jobba med.

- Vi arbetar som sagt kontinuerligt med vår kvalitet. Det finns alltid förbättringspotential. Vi har en stabil kvalitet idag, över hela året, men vi är aldrig nöjda. Vi måste alltid framåt, avslutar Hanna.

Har du några frågor eller vill veta mer? 

Hör av dig till Bring via formuläret om du vill bli företagskund, och som privatperson kan du kontakta Bring via deras kundservice.