Iboxen visar var paketskåpet ska stå – kräver mer av kommunerna

"Det finns ett kunskapsglapp".

Paketskåpen breder ut sig i rask takt över landet. Men det kunde ha gått ännu snabbare. I kampen om offentlig mark är det flera logistikaktörer som går bet. Inte minst i Stockholm, där man kan tvingas hyra mark av kommunen för att få ställa ut sitt skåp.

En av aktörerna som vill få tillgång till den allt mer attraktiva marken är Iboxen, som i maj passerade milstolpen 1 000 utplacerade paketskåp i landet. Det kan faktiskt ha dubblats till årsskiftet. Men de går en hård kamp på flera håll, för att få tillgång till stadens mark. De är nämligen inte ensamma, när både laddstolpar och förvaringsboxar också slåss om uppmärksamheten.

Annons

I dag finns Iboxen i 51 kommuner och i många av dessa kommuner står de på privat mark, säger Markus Trautmann, kommunikationschef på Iboxen, till Ehandel.

Så vad är det egentligen som sätter stopp när det kommer till offentlig mark i vissa kommuner? Det handlar till stor del om snårig kommunikation, men också bristande kunskaper om e-handeln.

Att få tillgång till allmän platsmark brukar allt som oftast gå bra. Utmaningen är framförallt att få träffa rätt personer hos kommunerna och långa beslutsvägar. Dessutom finns det ett kunskapsglapp. När vi får möjlighet att förklara hur e-handeln utvecklas, hur den påverkar samhället och hur last mile fungerar, så förstår man fördelarna med en öppen och neutral infrastruktur som alla transportbolag och privatpersoner kan använda, säger Markus Trautmann.

"Måste planera för utomhusboxar"

Iboxen tycker därför att mer hänsyn måste tas till paketskåpen, då de är en viktig del av lösningen på väntande logistikutmaningar.

De menar att paketskåpen både är ett mer trafiksäkert och hållbart alternativ än hemleveranser. Dessutom öppnar utomhusskåpen för nattleveranser med miljöfordon, vilket i sin tur kan minska trafikbelastningen.

För att framtidens paketvolymer inte ska orsaka mer trafik och utsläpp måste samhällets aktörer planera för en bättre logistik i det allmänna rummet. Detta borde, menar vi, inkludera en neutral och öppen infrastruktur med utomhusboxar för paket.

Huruvida vi i slutänden kommer att få se ett större lass paketskåp växa fram i stadsmiljöerna är ännu oklart. Men Iboxen kommer att fortsätta kampen för så ska bli fallet.

Att i dagens samhälle kunna ta emot och skicka paket måste anses vara ett allmännyttigt ändamål eftersom majoriteten av befolkningen och företagen dagligen är beroende av att kunna skicka och ta emot paket. Att det kan ske på ett ändamålsenligt och i framtiden mer hållbart sätt ligger ofrånkomligen också i det allmännas intresse, säger Markus Trautmann.

Annons

Annons