IKEA gör upp med orättvisa löner – “kan förekomma enstaka fall”

“Ska jämnas ut”.

Internationella kvinnodagen står för dörren och med den brukar diskussionen om jämställda löner få lite extra utrymme. Det här året ser inte ut att bli något undantag. Ikea hör till dem som redan har skickat ut information om hur de arbetar med sin lönesättning.

I ett pressmeddelande skriver företaget: “Vi har åtagit oss att nå lika lön för lika arbete oavsett kön inom hela Ingka Group under 2021". De är alltså tydliga med att koncernens löner inte är helt jämställda i dag. Varför inte? Vi hörde av oss till Ikea för att få svar.

Annons

På Ikea Sverige jobbar vi aktivt med jämställda löner och följer diskrimineringslagen. Vi genomför lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och undvika osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, skriver Gabriella Fredriksson, Equality Diversity & Inclusion Leader på Ingka Sverige, i ett mejl till redaktionen.

Det innebär till exempel att vi identifierar de grupper av medarbetare som har olika lön trots att de utför lika arbete. Om det finns gap som inte kan förklaras av faktorer som till exempel prestation är ambitionen att de ska jämnas ut, fortsätter hon.

Men varför är lönerna inte jämställda än, trots att ni uppenbarligen arbetar med detta?

För Ikea i Sverige har detta varit självklart att följa och arbeta aktivt med sedan många år, inte minst för att det åligger oss enligt svensk lagstiftning, men också för att det följer vår värdering om allas lika värde. Exakt hur situationen är i övriga länder kan vi från svenskt håll inte svara på idag. I Sverige har vi idag jämställda löner men som i alla organisationer kan det förekomma enstaka fall där det finns avvikelser och det är därför vi arbetar systematiskt med att upptäcka och åtgärda dessa. Detta är ett ständigt pågående arbete.

Gabriella Fredriksson berättar att Ingka Group har en “global övergripande strategi med många olika lokala implementeringar” som ska göra den relevant för företagets 31 marknader. Totalt har koncernen 160 000 medarbetare.

Det viktigaste är att jämställdhet är integrerad i alla våra arbetsprocesser, från rekrytering till befordran. Att vi når våra uppsatta mål betyder inte att vi kan luta oss tillbaka - tvärtom. Jämlikhet mellan könen är något vi alla måste arbeta med löpande.

Annons