Ilskna pandemiattacken: “När ska regeringen inse det orimliga?”

“Falsk matematik”.

Pandemin har snart pågått i ett års tid och även om situationen har inneburit en extra skjuts för e-handeln, har det varit kämpigare för den fysiska handeln. Inte minst för cityhandeln, som på många håll hade det tufft redan innan coronaviruset slog till.

LÄS ÄVEN: 5000 butiker försvann och ytterligare 11 000 är på väg bort

Annons

"En osedvanligt dålig förståelse"

Och hjälpen lyser med sin frånvaro. Det menar i alla fall 28 företrädare för stadskärnor runt om i Sverige. I ett gemensamt upprop anklagar de regeringen för att inte inse situationens allvar, och för att stödåtgärderna dröjer.

Vi har snart levt med pandemin och dess konsekvenser i ett helt år. Ett år av lidande för både privatpersoner och för företag, i vissa fall med tragiska följder där anhöriga gått bort och livsverk försvunnit. Regeringen har informerat om rekommendationer, ibland vaga och ofta öppna för tolkning, och infört hastiga restriktioner. De allra flesta har försökt följa dessa för att hjälpa till att få ner smittspridningen och skydda vår befolkning, skriver de i det öppna brevet.

För företagen har många restriktioner har haft svåra konsekvenser. Visst har det varit relativt lätt för den typ av företag som kunnat bidra genom att ordna för anställda att kunna arbeta hemifrån och fortsätta sitt värv på distans, men för väldigt många företagare som lever på att dra besökare till sig så har det varit förödande.

I brevet, som fått rubriken "När ska regeringen inse det orimliga i sitt agerande?" vänder sig författarna direkt till Stefan Löfven:

De utlovade stöden dröjer och redan ansträngda företagsekonomier övergår i omedelbar kris. Att läsa ett uttalande från statsministern om att regeringen inte är främmande för ytterligare stöd ”om man skulle upptäcka ett behov” tyder på en osedvanligt dålig förståelse för verkligheten. Hör du oss inte?

"Nu är inte tiden att göra utredningar"

Skribenterna undrar också ifall finansminister Magdalena Andersson tycker att det är bättre att i framtiden få hantera ökade kostnader för ökad arbetslöshet än att stötta sunda företag just nu.

Det är i så fall falsk matematik. Förutom alla förlorade arbetstillfällen så kommer även fastighetsmarknaden att påverkas när många lokaler gapar tomma. I våra städer är fastighetsägarna tillsammans med kommunerna en stark motor i att utveckla staden till en plats där människor vill bo, verka och vistas i och som dessutom lockar besökare från när och fjärran.

Så sent som i förra veckan meddelade regeringen att hyresstödet som först lanserades i våras, kommer att gälla även under början av 2021. Något som inte har imponerat på varken fastighetsägarna eller handeln.

Annons

LÄS ÄVEN: Gemensam attack mot hyresstöd för butiker: "Olyckligt"

Nu sällar sig även cityhandeln till skaran som vill se mer.

Nu är inte tiden att sitta på kontoret och göra utredningar. Inse det orimliga att införa restriktioner utan att följa upp med stöd. Vi är flera som påtalat detta under en längre tid. Vi vill därför kalla till möte med Löfven och Andersson för att snarast få svar på våra frågor. Vi är alla beredda att koppla upp oss på kort varsel och ge vår bild av hur våra städer mår efter ett år med coronapandemins konsekvenser.

Annons