Inflationen pressar mathandeln: ”Tufft för butikerna framöver”

"Man köper färre och billigare produkter".

Inflationen fortsätter att vara drivkraften bakom försäljningstillväxten i dagligvaruhandeln, enligt nya siffror från Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex. För även om försäljningen ökade med 9,1 procent under februari 2023, jämfört med samma månad 2022, så väger det inte upp för den ännu högre prisökningen på livsmedel.

Enligt SCB:s Konsumentprisindex uppgick prisökningen till 21 procent under perioden, vilket gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till -11,9 procent.

Annons

Den höga prisökningstakten fortsätter att påverka konsumenternas köpbeteende. Man köper färre och billigare produkter, vilket gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen fortsätter att vara kraftigt negativ under februari, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel, i ett pressmeddelande.

Online fortsätter backa

Den dystra utvecklingen för e-handelsförsäljningen, som föll med 17 procent under 2022, ser också ut att hålla i sig. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 16,6 procent.

Hemleverans minskade med 10,2 procent och upphämtning i butik med 23,8 procent. Totalt uppgick e-handelns andel av dagligvaruförsäljningen till 4,6 procent i februari.

Det blir tufft för butikerna framöver när kostnaderna ökar i alla led. Priserna i leverantörs- och produktionsled har ökat kraftigt, och samtidigt slår höjda hyres-, ränte- och energikostnader hårt mot dagligvaruhandeln. De ökade kostnaderna och konsumenternas minskade köpkraft leder till att många handlare befinner sig i ett pressat läge, avslutar Karin Brynell.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!