Influencer Marketing: Få hjälp med hela biten

Det kan bli helt automatiserat för din del.

Influencer Marketing är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att marknadsföra sig på, när det görs på rätt sätt. Och med inriktning på micro-influencers kan du skapa en stor volym samarbeten som kan ge din e-handel en rejäl exponering, utan att det äter upp marginalerna.

Men att hitta, kontakta och driva igenom samarbeten med influencers är ofta ett tidskrävande arbete. Därför är det många gånger en välkommen avlastning att ta hjälp av en extern partner för detta.

OnlineFactory har hjälpt e-handlare med influencer marketing under flera år, och har med tiden utvecklat en välfungerande metod som samtidigt är mycket kostnadseffektiv.

Hjälp hela vägen

Från sourcing av relevanta influencers, till att kontakta och driva igenom samarbeten med dessa. OnlineFactory kan sköta hela biten åt dig.

Du får ett upplägg som är anpassat efter dina mål, tillsammans med tips och råd från en lång erfarenhet.

Nå ut till fler kunder under hösten och vintern

Vill du veta mer om hur din e-handel kan få hjälp med influencer marketing? Kontakta OnlineFactory:

info@onlinefactory.se

www.onlinefactory.se