InkClubs resultat lidande efter förvärv

Hakon Invest som är huvudägare i InkClub meddelar idag att InkClubs resultat för fjärde kvartalet halverades jämfört med 2009. Rörelseresultatet för hela 2010 blev 38 miljoner jämfört med 63 miljoner 2009. Anledningen till det sämre resultatet sägs bland annat vara förvärvade verksamheters lägre bruttomarginaler.

Vi rapporterade förra året att InkClub köpt både BeautyPlanet.se och den direkta konkurrenten 112Ink AB. Dessa verksamheter verkar alltså ha ätit upp en stor del av InkClubs resultat. I en kommentar till bokslutet skriver Hakon Invest följande:

Annons

”Ink Clubs lönsamhet försämrades jämfört med föregående år till följd av en för bruttomarginalen ofördelaktig produktmix, förvärvade verksamheters lägre bruttomarginal samt en något lägre prisbild för bläckpatroner. Ink Club har under perioden ökade kostnader för att hantera förvärvad och nyuppstartad verksamhet samt kostnader för att utveckla och förbättra företagets CRM-hantering."

Källa (dagenshandel)
Källa (market)

Annons