Just nu: Intersport i rekonstruktion – ”en ohållbar kostnadskostym”

"En extraordinär åtgärd som vi tvingas till".

Idag har Intersport Sverige lämnat in en ansökan om företagsrekonstruktion till Göteborgs tingsrätt. Genom en rekonstruktion hoppas företaget kunna rädda verksamheten, jobben samt säkra en "långsiktig överlevnad".

Bolaget har, precis som många andra i branschen, drabbats hårt av den senaste tidens minskade handel i kölvattnet av Coronakrisen vilket lett till tillfälliga betalningssvårigheter och en ohållbar kostnadskostym framåt. Genom en rekonstruktionsprocess blir bolaget skyddat mot konkurs och får en möjlighet att reda ut situationen, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Annons

Intersport har idag drygt 100 butiker i Sverige och 2000 medarbetare. Alla butiker och företagets e-handel ska dock fortsätta som vanligt och kunderna ska inte påverkas av situationen.

Rekonstruktionen omfattar dock inte bara Intersport, men även I-Sport Retail AB samt Löplabbetgruppen AB.

Det är ett tungt beslut att fatta, men i den extrema situation vi just nu befinner oss i så är det nödvändigt när alla andra alternativ är utforskade. Detta är en extraordinär åtgärd som vi nu tvingas till och jag beklagar att fordringsägare kan komma att drabbas, men vi gör det här för att rädda jobb och för att verksamheten ska överleva på lång sikt. Vi vill fortsätta kunna vara en viktig inköpare för leverantörer, arbetsgivare för medarbetare, hyresgäst för fastighetsbolag och den bästa sportkedjan för våra kunder, säger Marcus Wibergh, vd för Intersport.

Trots att försäljningen har varit så pass låg att bolaget har tvingats till rekonstruktion på grund av betalningssvårigheter, har man ändå sett en ökning i e-handeln.

Just nu ser vi en stor potential i att i snabb takt utveckla vår e-handel som ökar varje vecka. Genom att genomföra denna rekonstruktion kan vi säkerställa att vi tar oss igenom coronakrisen men också anpassar vår verksamhet till större andel e-handel och att vi kan stå starkt rustade för framtiden, säger Marcus Wibergh.

Nils Åberg och Linda Schenholm på Advokatfirman Carler har föreslagits som rekonstruktörer.

Min bedömning är att bolaget har goda förutsättningar att klara den här rekonstruktionen, säger Nils Åberg.

Annons
Annons