Helgläsning: Investerarnas jakt på de nordiska e-handlarna

Lokalt före globalt?

Mathem, NA-KD, Footway, Boozt, Proteinbolaget, Matsmart, iDeal of Sweden, Royal Design Outdoorexperten och Eleven är bara några exempel på svenska företag som vuxit sig stora med hjälp av investeringar. Och det är kanske inte så konstigt. Små företag är ofta jämförelsevis billiga att gå in i, och e-handelns starka tillväxt har bidragit med stor potential för de aktuella företagen att växa.

Men har de svenska e-handlarna varit särskilt bra på att locka till sig riskkapitalister i ett nordiskt perspektiv? Hur ser de svenska e-handelsinvesterarna på att gå in med kapital i bolag som har en annan hemmamarknad än Sverige?

Annons

Andreas Ögård är styrelseordförande för den finska branschorganisationen Fashion Finland. Han menar att finska e-handlare ligger långt efter de svenska när det kommer till att få investerarna att öppna sina plånböcker. Enligt honom går finskt riskkapital snarare till traditionella branscher i stil med byggbranschen och skogsindustrin än till e-handlarna, vilket i sin tur håller tillbaka e-handlarnas möjligheter att växa.

Företagarpotentialen samt mycket kunnig personal finns att få i Finland. Det är riskkapitalet samt kunskapen kring att samla in riskkapital som saknas, säger han till Ehandel.

13 bolag i Sverige och två i Finland

I stället, menar Andreas Ögård, nöjer sig de finska e-handlarna med att vända sig till bankerna för finansiering.

Det medför i sin tur att finansieringen är liten och begränsar möjligheterna till att ta risker och växa både nationellt och internationellt. E-handeln borde ses som en framtida sektor för den finska exportindustrin med stor potential för tillväxt. Tillväxt kräver kapital.

Vi bestämde oss för att ta kontakt med ett antal företag som investerat i nordiska e-handelsföretag, för att fråga hur de ser på att satsa i övriga Norden. Totalt kontaktade vi åtta riskkapitalföretag, varav fem valde att svara. Och faktum är att alla är inne på samma spår - geografisk närhet kan ha sina fördelar, men det är inte det som avgör.

Vi bryr oss väldigt lite om geografiska lägen, utan vi vill ha bolag som kan växa och där vi har möjlighet att sätta globala strukturer, säger till exempel Patrik Hedelin, partner på investmentbolaget eEquity.

Eequity har för närvarande 15 bolag i sin portfölj, varav 13 är baserade i Sverige och två i just Finland. I gruppen av bolag finns dock två som har en vd som sitter i USA och flera företag som säljer i en rad olika länder.

De bolag som eEquity investerat i säljer tillsammans till mellan 100 och 150 länder, berättar Patrik Hedelin, och tar upp NA-KD och iDeal of Sweden som exempel på företag som satsat globalt.

Annons

"Försöker ha koll på norra Europa"

För att eEquity ska vara intresserade krävs det i regel att bolagen har nått åtminstone 50 miljoner i omsättning, samt att det finns potential för dem att växa till miljardbolag.

Fördelen med 50 miljoner är att det då är bevisat att det finns en marknad, det finns kunder och att produkterna säljer. Sen gillar vi ifall det finns en anknytning till Norden, det finns många fina bolag här.

Även om det geografiska läget enligt Patrik Hedelin saknar betydelse för ifall eEquity ska gå in med pengar, så blir det ändå en viss övervikt mot Norden när företaget är på jakt efter nya satsningar.

Vi är bara tio personer på hela firman så det är svårt för oss att hålla koll på allt, men vi försöker ändå att ha bra koll på åtminstone norra Europa.

Riskkapitalbolaget Verdane meddelar att de för närvarande har runt 70 investeringar utanför Sverige. Fem av dem utgör rena e-handelsbolag; Komplett Apotek, Bildeler, Blush, Momox och Navabi.

Vad finns det för möjligheter respektive utmaningar med att som svensk investerare gå in i utländska bolag?

Möjligheter att vi faktiskt ligger ganska långt fram på flera områden, problem att vi inte är vana vid att arbeta på marknader där Amazon finns och att det alltid är lite lokala specifika anpassningar som krävs, säger Staffan Mörndal, partner på företaget.

"Får en del gratis genom storleken"

Hittills har Verdane valt att prioritera Norden och Tyskland när det kommer till sina investeringar.

Hur gör ni för att skanna av de nordiska marknaderna efter intressanta bolag?

Vi upplever att vi mest pratar med våra befintliga portföljbolag och går på en del konferenser och då normalt sett får ganska bra koll, åtminstone i Norden – i Tyskland finns säkert en del bolag vi inte känner till.

Staffan Mörndal berättar att Verdanes personalstyrka uppgår till 50 personer, som hjälps åt att hålla koll på totalt 110 portföljbolag.

Så vi får en del gratis genom storleken så att säga. Det handlar mer om att se till att logga allt och säkerställa att vi följer upp utvecklingen i de bolag någon av oss känner till.

"Närvaro är A och O"

Aggregate Media, vars investeringsmodell går ut på att erbjuda marknadsföring och medieutrymme i utbyte mot ägarandelar, är i nuläget endast investerade i ett bolag; elföretaget Tibber. Tidigare har företaget dock varit involverat i e-handelsföretag som Pen Store och Wexthuset, och haft investeringar i både Norge och Finland.

Bortsett från de uppenbara små juridiska, bokföringstekniska och ekonomiska frågorna, handlar det mest om personkännedom och nätverk. I Sverige är de flesta entreprenörerna ett par kopplingar bort på LinkedIn eller redan kända i nätverket. Och även om våra grannländer är nära, så finns det små kulturella skillnader som kan vara ganska avgörande i tonfall och förhållningssätt till erbjudande och tilltal, säger Patrik Rosén, vd på Aggregate Media.

Hur arbetar ni för att skanna av de nordiska marknaderna efter intressanta bolag?

Närvaro är ju A och O, så även om det inte är kontinuerlig sådan så behöver man vara fysiskt närvarande både vad gäller möten, event och tillbringa tid i landet för att komma in i marknaden. Intressanta investeringar kommer naturligtvis prioriteras oavsett vilket land de befinner sig i, men än så länge betyder det oftast Sverige och kommer förmodligen göra det tills vi till exempel har norsk personal på plats i Norge.

Sïmon Saneback, delägare på investmentbolaget Wellstreet, berättar att hans företag åtminstone inledningsvis har valt att satsa på företag som har sin bas i Sverige. Även om han på sikt ser Norden som “en självklar del av företagets ekosystem” så kommer Wellstreet även i framtiden att ha ett lokalt fokus.

Vi har sett en tydlig korrelation mellan geografiskt avstånd och positivt resultat. Ju närmare portföljbolagen vi sitter, desto snabbare utvecklas de eftersom vi kan vara mer närvarande och erbjuda bättre stöd, både strategisk och operativt.

"Fantastiska möjligheter utanför storstäderna"

Flera av investmentföretagen som medverkar i den här artikeln säger sig ofta bli kontaktade av e-handelsföretag på jakt efter nytt kapital. Men samtidigt är investerarna ständigt på jakt efter intressanta objekt.

Vi ser till att vara aktiva i communityt, bidra med kunskap, delta på evenemang, samt att ha en aktiv mediebevakning, säger Sïmon Saneback.

Vad finns det för möjligheter eller utmaningar med att gå in i utländska bolag?

Det finns fantastiska möjligheter i att investera i utländska bolag, speciellt utanför storstäderna. Dels på grund av lägre värderingar och minskad konkurrens, dels att man kan få stötta de företagen in på den nordiska marknaden. Utmaningarna är dock att man inte kan vara lika närvarande och stöttande under bolagets resa, då man saknar den fysiska löpande dialogen och det strategiska arbetet som utgör kärnan till vår investeringshypotes.

Bland de kontaktade företagen fanns även Egmont, vars e-handelsportfölj innehåller företag som Outnorth, Bagaren & Kocken och Jollyroom. Som dansk mediekoncern skiljer sig Egmont lite från de andra svarande företagen i artikeln. Företagets PR- och informationsansvarige, Jonas Lidheimer, skriver dock i ett mejl till redaktionen att Egmont ständigt håller ögonen öppna efter intressanta e-handelsbolag i hela Norden, som är den region företaget ser som sin prioriterade marknad.

Annons