Ja från EU-parlamentet: Nu väntar hårdare tag mot Amazon och Wish

Svensk Handel jublar över grönt ljus. "Av stor vikt för medlemmarna".

Wish och Amazon. Det är exempel på stora e-handelsplattformar som måste regleras, enligt EU-kommisionen. De har fått allt för fria tyglar på unionens inre marknad.

För att strama upp plattformar som dem, men också Facebook och Google, så lanserade kommissionen i slutet av 2020 lagförslaget DSA, Digital Services Act, eller Lagen om digitala tjänster. Men också DMA, Digital Markets Act, eller Rättsakten om digitala marknader, som ska reglera digital marknadsföring och reklam.

Annons

Efter en lång tids tröskande och stötande och blötande inom EU så röstade EU-parlamentet på tisdagen igenom DSA – och DMA. Omröstningen genomfördes i Strasbourg.

Största regeländringen på 20 år

De två lagpaketen brukar kallas för de största uppdateringarna av reglerna för och på Internet på 20 år. DSA handlar bland annat om att techplattformar måste ta bort desinformation och olagligt innehåll snabbare än i dag.

Plattformarna ska inte heller få använda sig av vissa personuppgifter i marknadsföringssyfte, exempelvis information om sexuell läggning eller sjukdom. Lagpaketen väntas dock tidigast att träda i kraft i början av nästa år. Tills dess har medlemsländerna tid på sig att implementera regeländringarna.

"Givetvis glada"

Svensk Handel har – i sin argumentation för att lagarna ska klubbas igenom – främst fokuserat på att till exempel Wish och Amazon kommer att behöva ta ett större ansvar för de produkter de säljer via sina plattformar. De har särskilt pekat på produktsäkerhet.

I grunden handlar det om att man vill se en harmonisering av konkurrensförhållandena, för att gynna svenska handlare, som dras med tuffare krav i Sverige, enligt branschorganisationen.

Vi är givetvis glada över att vi nu är i hamn med en fråga som är av stor vikt för våra medlemmar. Den nya lagen gynnar såväl konsument som handlare, då den säkerställer produktsäkerhet, samtidigt som den ger svenska handlare större möjligheter till att konkurrera på lika villkor. Det är hög tid att ett utökat plattformsansvar kom på plats, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, i ett pressutskick.

Annons