Jula går all-in på e-handeln – VD:ns plan: ”Kommer vara offensiva”

"Inneburit utmaningar för oss".

Allt elände till trots blev 2020 ett nytt rekordår för Jula. Koncernen prickade nästan 9 miljarder i omsättning under året och pekade bland annat på den rusande e-handeln som bakomliggande orsak.

I samma veva berättade man dock om att öppna tio nya varuhus under 2021. Det i en tid där butiksbesöken blir allt färre, onlineaffären flyger, och framtiden är oviss. Men det har sin förklaring. Varuhusen blir nämligen viktiga knutpunkter även för e-handeln och driver försäljning även i onlinekanalen.

Annons

Även om e-handeln växer väldigt starkt, så sker en stor del av handeln fortsatt i fysiska enheter. Vi tror mycket på att kombinationen mellan fysisk handel och e-handel även framåt kommer att vara attraktiv och viktig. För oss handlar det om att skapa en sömlös handel, på riktigt, för våra kunder. I Sverige har vi 58 varuhus från norr till söder. 50 procent av våra kunder väljer att hämta ut sina varor i våra varuhus. Vi har också en starkt växande andel e-handelsorder som läggs när kunder väl är inne i våra varuhus, säger Joachim Frykberg, vd på Jula, till Ehandel.

Och visst har den ökande onlineförsäljningen givit mersmak. Nu väntar nämligen utökade satsningar på e-handeln under året för varuhuskedjan, som ska göra webbshoppingen ännu snabbare, smidigare och mer tillgänglig.

Jula är inne i en digital transformation som innebär många olika saker. Specifikt när det gäller distanshandeln kommer vi att uppdatera våra e-handelsplattformar. Vi kommer också att lansera fler lösningar för att hämta sina varor och vi kommer att lansera flera lösningar nya mobila lösningar.

Vilka lärdomar tar ni med er från 2020?

En viktig lärdom är att man alltid kan, och bör, utmana invanda mönster och arbetssätt. Det blev tydligt när individer och organisationer tvingades att anpassa sig till nya förhållanden vid ingången av pandemin. Vi ser också att den kultur som finns inom Jula, Julaandan, fungerar bra under utmanande omständigheter. Det är viktigt att se hur omvärlden agerar, men ha en egen idé och linje och jobba utifrån det egna företagets förutsättningar istället för att bara följa strömmen.

"Många spännande möjligheter"

Att smida planer i en pandemi är förstås inte det lättaste. Men Jula ser ändå ljust på framtiden och satsar för att ta ytterligare marknadsandelar.

Hur planerar ni både på kort och lång sikt för Julas framtid med det rådande läget i världen? Har planerna på något vis förändrats sedan covid-19 slog till?

Ständig utveckling, och viljan att alltid sikta högre, finns alltid med oss. Coronapandemin har givetvis inneburit utmaningar för oss, men den har även öppnat upp många nya spännande möjligheter som påverkar hur vi vill ta oss an framtiden. Den digitala transformationen är en viktig pusselbit i vår strategiska utveckling och planering. På Jula lever vi med tillväxt och vi kommer att fortsätta vara offensiva. Under 2021 färdigställs en utbyggnad av centrallagret med ytterligare 28 000m2 (till totalt 178 000 m2) för att möta tillväxten, vi kommer att öppna minst tio nya varuhus, vi kommer att färdigställa vårt nya kvalitetscenter och vi kommer att satsa mycket på utvecklingen av vår digitala affär och mycket mer, säger Joachim Frykberg.

Annons

LÄS ÄVEN: Julas miljardrusning gav nytt rekord: ”Haft en coronaeffekt”

Annons