Julhandeln på nätet ställer nya krav på detaljhandeln

E-handeln påverkar den fysiska handeln på allt fler plan och i takt med att julhandeln blir allt mer digital, ställs helt nya krav på detaljhandelsföretagen. Sju av tio företag anser att logistikfunktionen är viktig för en välfungerande och effektiv julhandel. Samtidigt anser en majoritet att den ökade e-handeln förnyar deras behov och krav på fungerande logistiklösningar.

Julhandeln väntas slå nya rekord för e-handlarna då en allt större andel av svenskarnas julklappsinköp sker via nätet. Enligt e-barometern uppskattar fyra av tio e-handelskonsumenter att de kommer att e-handla julklappar för sammanlagt 4,3 miljarder kronor i år. En siffra som troligtvis kommer att bli ännu högre när allt är över.

Det här ställer krav på logistiken. Inte bara för e-handlare och distributörer, utan även på de traditionella detaljhandelsföretagen. Enligt en ny undersökning från PostNord menar en majoritet av detaljhandelsföretagen att den ökade e-handeln förnyar deras behov och krav på fungerande logistiklösningar.

Annons

− De nya konsumtionsvanorna innebär även att logistiken blir en allt större utmaning för detaljhandelsföretagen. Det märks hos PostNord där volymerna förväntas öka kraftigt när det gäller palleveranser till butiker, säger Jan Jakobsson, detaljhandelsspecialist på PostNord.

Kan få konkurrensfördelar

Detaljhandelsföretagen ser smarta logistiklösningar som nyckeln till en framgångsrik julhandel och enligt undersökningen, som gjorts bland 200 detaljhandelsföretag, anser majoriteten av företagen att logistikfunktionen är viktig, eller mycket viktig för en välfungerande och effektiv julhandel.

I linje med tidigare år är det främst snabbhet, säkerhet och flexibilitet som är de viktigaste faktorerna i val av logistikleverantörer. Ett tydligt trendbrott kan ses i e-handelns påverkan på logistikfunktionen. Majoriteten av företagen anser nu att den ökade e-handeln påverkar deras behov och krav på logistiklösningar i större utsträckning än tidigare.

Det är framförallt nya leveransrutiner som påverkas och många beskriver även att den växande e-handeln ökat kraven på snabbhet, förändrade plockrutiner och mer flexibilitet kring förpackningar.

− Konsumentens ändrade inköpsmönster gör att komplexiteten i detaljhandelns logistiklösningar ökar. Bekvämlighet är en av de starkaste drivkrafterna för e-handeln och då handlar det om att fullfölja sitt kundlöfte hela vägen fram till slutlig leverans, oavsett var den sker. Företagen kan få konkurrensfördelar genom att få till sina erbjudanden i flera försäljningskanaler via så kallad Omnichannel, säger Jan Jakobsson, detaljhandelsspecialist på PostNord.

Källa: Press

Annons