Kamel och kashmirull produkter från Mongoliet

Hej,

Det finns varma lösningar för den senaste tidens kalla väder. Vi säljer kamel och kashmirullprodukter från Mongoliet. Som ni alla vet fram till idag har man inte kunnat på konstgjord väg framställla något material som har samma egenskaper som ull.Ullen isolerar både mot kyla och värme tack vare sina speciella ventilationsegenskaper.Titta på våra produkter på hemsidan www.mongolull.se.

Annons

 

Annons