Kass konvertering och dålig snittorder i mobilen

Vi rapporterade nyligen om hur mobiler tillsammans med surfplattor nu gått om den traditionella datorn, desktop och laptop, gällande trafiken till nätbutiker. Detta för den svenska marknaden som vi mäter via Ehandel.se Analytics och Ehandelsindex. Men hälften av trafiken betyder inte hälften av omsättningen, desktop dominerar fortfarande när det kommer till försäljningen.

När vi återbesöker Ehandel.se Analytics idag så har mobilt sjunkigt något men det ligger nästan exakt på en 50/50 delning mellan mobilt och desktop. Att anpassa sig till den mobila världen är alltså fortfarande av stor vikt. Men låt oss gräva djupare i hur den mobila handeln faktiskt ser ut.

Mobilen står för 35 procent av trafiken

Eftersom vi pratar om besök så kan vi snabbt konstatera att den mobila enhet som står för flest besök är mobiltelefonen. Den smarta telefonen som nu genomsyrar vårt samhälle står idag för 35 procent av all trafik till e-handlare, enligt Ehandel.se Analytics.

Annons


Besök per enhet (blått är dator, rött är mobiler och gult är surfplattor)

Surfplattor är inte lika vanliga besökare av en nätbutik, förmodligen för att man primärt använder dem hemma i soffan. Ungefär 16 procent av all trafik till e-handlare är ifrån en surfplatta.

Återstående 49 procent av trafiken kommer därmed ifrån en stationär dator eller en bärbar dator. Dessa siffror varierar förstås ifrån bransch till bransch och Ehandel.se Analytics baseras på riktigt data ifrån ett hundratal nätbutiker i flera olika kategorier.


Besök per enhet inom mode (blått är dator, rött är mobiler och gult är surfplattor)

Tittar vi exempelvis på modebranschen, som sedan långt tillbaka rapporterat en enorm tillväxt i den mobila trafiken, kan vi se att mobilen är den dominerande trafikkällan, före desktop och surfplattor.

Men för att återgå till alla branscher. Smartphonen är alltså den mobila enhet som besöker e-handlare mest. Men hur konverterar då mobiltelefonen jämfört med surfplattan. Surfplattan är som vi vet mer av en ersättare av den stationära datorn, med större skärm, och borde slussa igenom fler köp.

Halverad konvertering på mobilen

Tittar vi på konverteringen för alla enheter så ligger den traditionella datorn på 2,53 procent följt av surfplattan på 1,83 procent. Mobilen hamnar en bra bit under med 1,25 procent, eller ungefär hälften av desktop.


Konvertering per enhet (blått är dator, rött är mobiler och gult är surfplattor)

Annons

Detta är förstås anledningen till att allt fler anpassar sina nätbutiker för mobila enheter och försöker öka konverteringen via smartphones.

Mobiltelefoner står alltså för mer trafik till e-handlare men surfplattor konverterar mycket bättre. Hur ser det då ut med intäkterna. Är mobilen den största intäktskällan eller surfplattan?

Desktop genererar mest pengar

Vi kan snabbt konstatera att den traditionella datorn står för majoriteten av intäkterna till e-handlare. Även om trafiken är ungefär 50/50 mellan desktop och mobilt så står den gamla datormaskinen för 70 procent av intäkterna.


Intäkter per enhet (blått är dator, rött är mobiler och gult är surfplattor)

Mobiltelefoner står för 16 procent av e-handelsintäkterna medan surfplattan genererar 14 procent. Detta är förstås en konsekvens av den låga konverteringen på mobiltelefoner. Även om mobilen står för mer än dubbelt så mycket trafik som surfplattan så genererar den bara marginellt större försäljning.

Måste jobba med konvertering och snittorder

Under julhandelstoppen ändras detta något då smartphonen tar några procent av desktop och landar på nära en femtedel av e-handelns intäkter. Surfplattan är närmast oberörd men desktop tappar då 4 procentenheter, ner till 66 procent.


Snittorder per enhet (blått är dator, rött är mobiler och gult är surfplattor)

Även om intäkterna ökar under julhandeln via mobiltelefoner och även snittordern, så ökar surfplattornas ordervärde ännu mer och närmar sig faktiskt desktop. Överlag är snittordern lägst på mobiltelefoner. Surfplattor har en bättre snittorder men kommer vanligtvis inte nära desktop.

Vi kan dock konstatera att mobiler inte är någon kassako i dagsläget och att fler e-handlare förmodligen måste anpassa sina nätbutiker. I dagsläget registrerar Ehandelsindex 2082 e-handlare med responsiva sajter, av nästan 11 000. Utav dessa har 672 en separat mobilsajt, vilket kan överlappa med de responsiva. Det är dock uppenbart att många ännu inte har tagit steget, vilket förmodligen påverkar hela branschens intäker ifrån den mobila kanalen.

I dag kommer alltså endast 16 procent av e-handelns intäker ifrån mobiltelefoner samtidigt som de står för 35 procent av trafiken. Hur mycket pengar som potentiellt förloras på vägen är något som vi kan återkomma till framöver.

Data i artikeln är plockad ifrån Ehandel.se Analytics den 27 mars
och underlaget gäller februari månad 2015.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!