Keybroker bakom sex procent av svensk e-handel

Siffror från Handelns utredningsinstituts (HUIs) e-handelsbarometer visar att svensk e-handel omsatte 22,1 miljarder 2009. Då Keybroker för samma år kan redovisa att de förmedlat online-försäljning för sammanlagt 1,2 miljarder så innebär det att de ligger bakom nästintill sex procent av omsättningen.

Förutom de 1,2 miljarderna som gäller försäljning av varor så har Keybroker även förmedlat finansiella tjänster till ett totalvärde av 1 miljard.

Annons

Den svenska e-handelsmarknaden har under 2009 ökat med 8,1 procentenheter och utgör nu strax över fyra procent utav detaljhandelsmarknaden.

Annons