KidsBrandStore fälls för influencerinlägg: “Beklagligt”

“Denna har olyck­­ligt­vis hamnat mellan stolarna”.

E-handlaren Kidsbrandstore har fällts för ett inlägg som gjorts av influencern Alicia Otterud med närmare 34 000 följare på Instagram. Inlägget ska ej ha varit reklammarkerat men då ett samarbete avslöjats i andra kanaler så fattades misstanke hos anmälaren.

Inlägget är inte markerat som reklam. Detta gör att det är svårt att avgöra om bilderna är rek­lam eller inte. Men lägger man ihop delar från olika håll så låter det som reklam. Men det märks inte när man bara ser bilderna. Det finns information i texten om var kläderna går att köpa och även att man får rabatt. Bilder­na är väldigt stylade jämfört med övriga bilder i flödet. Företaget bakom kläderna har även gått ut i Lilla Aktuellt på SVT1 den 3 mars klockan 19.00 och uppgivit att de har ett reklam­samar­b­ete med in­flu­encern, ska den som anmält inlägget ha framfört till RO.

Annons

Kidsbrandstore förnekar inte att det är ett samarbete utan erkänner att man brustit i sina rutiner.

Det är en korrekt observation av bristfällig reklammarkering. Annonsören har den sista tiden sett över rutinerna gällande uppföljning av annonsörens samarbeten men denna har olyck­­ligt­vis hamnat mellan stolarna. Detta är beklagligt och något annonsören arbetar hårt för inte ska hän­da igen. Den aktuella posten var när annonsören kontrollerade den i alla fall korri­ger­ad.

Influencern i fråga har i ärendet valt att inte yttra sig. Reklamombudsmannen finner inte oväntat att inlägget inte uppfyller reglerna för reklammarkering.

Rek­lam­ombudsman­nen konstaterar att inget, vare sig i bilderna eller av textens två första rader som syns innan brytpunkten ”mer”, tydliggör att inlägget är reklam. Det innebär att en genomsnitts­konsum­ent inte omedel­bart kan uppfatta inlägget som rek­lam. Reklamen strider därmed mot artikel 7 i ICC:s regler, skriver RO.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!