KidsBrandStore gjorde en förlust på 20 miljoner kronor

Stark försäljningsökning.

Årsredovisningen för Original Brands Sweden AB, som driver KidsBrandStore, har landat för fjolåret. E-handeln KidsBrandStore driver numera även ett antal fysiska butiker, men det är fortfarande nätbutiken som dominerar. Företaget meddelar nämligen att för 2018 så stod online för hela 76 procent av försäljningen och resterande 24 procent kom från de sex fysiska butikerna.

Växte med 54 procent

Under året har bolaget investerat stort i framtida tillväxt, något som straffat sig när det kommer till lönsamheten.

Annons

För att skapa förutsättningar till expansionen har stora investeringar gjorts i organisation och infrastruktur under 2018 vilket påverkat resultatet negativt men samtidigt varit direkt nödvändigt för att förbereda bolaget för fortsatt tiIIväxt. Fokus har även varit att hantera och aktivera ett obalanserat och till vissa delar inkurant lager vilket påverkat bruttomarginalen negativt under året, skriver Original Brands.

Försäljningen landade under året på nära 193 miljoner kronor, vilket är en ökning med 54 procent jämfört med året innan då företaget omsatte 125 miljoner. Resultatet minskar samtidigt med 19 miljoner kronor och går från minus 1,6 miljoner 2017, till minus 20,6 miljoner 2018.

Nederländerna och Tyskland

Inledningen på 2019 uppges dock ha varit stark för företaget och framgångarna man haft i Sverige ska nu kopieras till fler länder.

Tillväxtresan i Sverige ska nu genomföras på fler marknader och under andra halvåret 2018 började investeringar göras i Norge och Finland, vilket drev en tillväxt på 300-400 procent med god marknadseffektivitet. I mars 2019 öppnades även den första fysiska butiken utanför Sverige i Storo Köpcentrum i Oslo. Butiken ska förutom att driva lönsam volym även bygga varumärket KidsBrandStore i Norge och bidra till fortsatt stark tillväxt online. Under hösten etablerades e-handel i Danmark som under februari 2019 följdes av etableringar i Nederländerna och Tyskland med bra initial respons.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev E-handelsnytt?

Tack!