Klarna i strid med myndighet och fack – ”viss förvåning”

Betaljätten försvarar nattarbete.

Klarna har hamnat under lupp igen. Den här gången är det Arbetsmiljöverket som riktar förstoringsglaset mot bolaget.

Under en inspektion i september förra året fick myndigheten reda på att anställda jobbade natt. Men det är i Klarna-fallet förbjudet, enligt myndigheten. Anledningen: Nattarbete är bara tillåtet på företag i Sverige om företaget har kollektivavtal som medger undantag för nattarbete. Arbetsmiljöverket kan dock i vissa fall ge dispens för sådant arbete.

Annons

Men Klarna har varken kollektivavtal eller dispens, rapporterar Di Digital. Enligt Arbetsmiljöverket måste bolaget därför böta 1,1 miljoner kronor till staten.

Inte som för ett halvt sekel sedan

Men Klarna anser sig inte ha brutit mot lagen och godkänner därmed inte några böter. Bolagets advokater skriver i ett brev till myndigheten att man som bank måste bedriva vissa verksamheter mellan midnatt och klockan fem på morgonen.

Banken menar därför att Arbetsmiljöverket – vid bedömningen av vad som kan anses vara allmänhetens behov – ska ta hänsyn till allmänheten 2023 och inte allmänhetens behov såsom detta såg ut för ett halvt sekel sedan, konstaterar advokaterna.

Facket sågar dispensansökan

Klarna har även lämnat in en ansökan om dispens till Arbetsmiljöverket. Men då har istället Unionen satt stopp. Någon dispens bör inte beviljas, anser facket. En strid ström av arbetsmiljö-relaterade ärenden på Klarna – och pågående kollektivavtal-förhandlingar, medför att Unionen väljer att säga nej i det här fallet.

Men bolaget känner inte igen sig i den beskrivningen och konstaterar, via sina advokater, följande:

Banken noterar med viss förvåning Unionens inställning då ordföranden i den lokala Unionenklubben på banken, som dessutom är medlem av Bankens skyddskommitté, är mycket positiv till nattarbetet och på det sätt banken hanterar och kompenserar för detta.

Tidigare i höstas begärde ett lokalt skyddsombud på Unionen att Arbetsmiljöverket skulle ingripa mot arbetsmiljön på Klarna. Enligt skyddsombudet saknas det bland annat en tydlig struktur kring arbetsbelastningen på företaget, rapporterar Di Digital.

Annons
Annons