Klarna inte längre under lupp – FI lägger ner ärendet

"Vi kommer att göra en ny bedömning".

Klarna slipper fortsatt granskning den här gången. Finansinspektionen (FI) lägger ner sitt ärende. Detta efter att förvaltningsrätten i december förra året underkände FI-beslutet om en så kallad pelare 2-vägledning för Klarna.

Enligt vägledningen bör banken och betalbolaget binda dubbelt så mycket kapital för att klara ”den höga risknivån” i bolaget. Förvaltningsrätten anser dock att FI inte har gett en tillräckligt tydlig motivering till varför Klarna har en högre risknivå än andra banker.

Annons

FI väljer nu att avskriva ärendet tills vidare och att inte överklaga förvaltningsrättens beslut, rapporterar Dagens Industri. Men till hösten blir det per automatik ett omtag i frågan.

Vi kommer att göra en ny bedömning av lämpliga kapitalbasnivåer inom ramen för översynen och utvärderingen av Klarna 2023, enligt våra ordinarie rutiner för kapitalbedömningar. Vanligen meddelas dessa beslut i slutet på september, säger Tomas Tolonen till Di.

Annons