Klarna kraftsamlar mot bedrägerier online

"Ett allvarligt samhällsproblem".

Klarna samlade under onsdagen finansbranschen och myndigheter för att gemensamt tackla de växande onlinebedrägerierna. Både NBC och BRÅ har vittnat om en rejäl ökning under de senaste månaderna.

Även Klarna säger sig ha sett ”en markant ökning” och vill nu vända utvecklingen med en gemensam kraftsamling. Bland de medverkande på mötet fanns såväl Riksbanken och Polisen som ett antal större banker.

Annons

Det här är ett samhällsproblem som allvarligt drabbar individer och som föder kriminella gäng. Vi samlade branschen och flera myndigheter idag för att presentera en samling förslag på både omedelbara och långsiktiga åtgärder. Responsen på mötet var god, och vi kommer aktivt driva på branschen att tillsammans genomföra flera delar redan under våren, säger Mark Strande, säkerhetschef på Klarna, i ett pressmeddelande.

Ett av förslagen på bordet är att den konsument som vänder sig till en betaltjänstaktör med misstanke om bedrägeri också ska få sitt personnummer flaggat hos andra betalbolag, helt gratis.

Klarna önskar också att dela grundligt analyserade misstankar om bedrägeri med andra betaltjänstaktörer, efter att ha delgett Polisen samma information. På så sätt ska risken minskas att samma person utsätts för ytterligare bedrägerier. På längre sikt ser man dock gärna att en central organisation med fler aktörer, inte bara de som lyder under betaltjänstlagen, upprättas för informationsutbyte.

Samtliga förslag handlar om att skänka kunderna en större trygghet online. Vår bransch kan med en ökad samverkan och relativt enkla medel ge konsumenter ett ännu bättre skydd. Den insatsen är alla banker och betaltjänstaktörer skyldiga sina kunder, säger Mark Strande.

Annons