Klarna slipper ej miljonbot – Kammarrätten: “Motiverad”

Sanktionsavgiften höjs igen.

För snart två år sedan så rapporterade vi hur betalbolaget Klarna fått böter på 7,5 miljoner kronor av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Anledningen var att de slarvat med GDPR och inte varit tydliga i sin information till kunderna gällande den persondata de samlat in.

Klarna var inte sugna på att betala miljonboten och överklagade omedelbart. Något vi verkar ha missat är att förvaltningsrätten tydligen sänkte sanktionsavgiften till 6 miljoner kronor, vilket nu återställs när Kammarrätten i Stockholm sagt sitt.

Annons

Kammarrätten bedömer att en sanktionsavgift om 7,5 miljoner kronor är motiverad för att vara effektiv, proportionell och avskräckande. Kammarrätten gör därmed samma bedömning som Integritetsskyddsmyndigheten, säger Peder Liljeqvist, lagman vid kammarrätten.

Klarna ska alltså betala 7,5 miljoner kronor eftersom dataskyddsinformationen inte uppfyllt kraven i EU:s dataskyddsförordning.

Överträdelserna av dataskyddsförordningen består av att Klarna inte lämnat tillräcklig information till de registrerade till exempel om hur personuppgifter kommer att lagras, och att informationen varit svårtillgänglig eller otydlig, skriver kammarrätten.

Annons