Kodmyran köper konkurrenten – skapar 20-miljonersbolag

"En sammanslagning är nog inte helt uteslutet".

Två e-handelsplattformar som varit med länge inom svensk e-handel går nu ihop. Detta genom att Kodmyran AB köper alla aktier i SiteDirect Professionals Web Soloutions AB.

Bägge bolagen, anrika företag inom e-handelsbranschen, grundade när branschen var i sin linda i Sverige, sitter på oerhört mycket kunskap och erfarenhet kring e-handel, skriver man i ett gemensamt pressmeddelande.

Annons

E-handelsprofilen Katrin Lundgren, vd för Kodmyran, kommer i och med köpet att ta över rollen som vd även i SiteDirect.

Vi är glada att ha fått förtroendet av Combined Excellence att förvalta ett så anrikt e-handelsföretag som SiteDirect och driva det vidare, säger Katrin Lundgren VD Kodmyran.

Kodmyran köper SiteDirect av investmentbolaget Combined Excellence, som består av ett antal kunskapsföretag inom digitalisering. Köpeskillingen ska inte vara officiell.

Specialistbolagen i Combined Excellence-familjen vänder sig primärt till företag och organisationer som köper stora volymer konsulttjänster, det är där vi får störst utväxling på vår expertis inom digitalisering. Då SiteDirects målgrupp i första hand är företag som köper lite mindre konsulttjänster ofta i kombination med en e-handelsplattform så tror vi att Kodmyran kommer bli en bättre hemmahamn för bolaget och dess kunder. Vi har fått ett väldigt gott intryck av Kodmyran och deras plan för att utveckla SiteDirect, säger Oskar Godberg, vice vd för Combined Excellence.

Kodmyran kommer i och med köpet att sysselsätta 14 personer på tre orter med en omsättning på runt 20 miljoner kronor.

Vad är den kortsiktiga och långsiktiga planen gällande de båda plattformarna?

På kort sikt kommer ingenting alls att hända med de båda plattformarna, på lång sikt så måste vi analysera hur vi använder bägge företagets resurser på bästa sätt, en sammanslagning av dem är nog inte helt uteslutet i det läget. Utifrån vad jag vet i dag så är bägge headlessplattformar med bra API:er och bra funktionalitet, och de har bägge styrkor och svagheter. Min förhoppning är att styrkorna i den ena matchar svagheterna i den andra och jag tycker mig se sådana tendenser på flera områden, men mycket analys återstår innan jag vet det säkert. Det är plattformsexperterna på respektive bolag som behöver sätta sig ner och tillsammans med mig titta på det för att komma fram till en bra väg framåt, säger Katrin Lundgren till Ehandel.

Annons
Annons