Koncernen vill göra skobranschen hållbar: ”Dags att ta ansvar”

Har sjösatt femårsplan.

NilsonGroup har bestämt sig för att gå i bräschen och försöka bli marknadsledande med sitt hållbarhetsarbete i skobranschen.

Det är dags att ta ett ännu större ansvar för en hållbar utveckling i hela skobranschen och genom hela värdekedjan, säger Charlotta Svarfvar, Head of Sourcing and Sustainability på NilsonGroup, i ett pressmeddelande.

Annons

Man har identifierat fem områden som extra viktiga: Hållbara produkter, ansvarsfull produktion, ansvarsfull konsumtion, ansvar för klimat och miljö samt goda relationer och en hållbar organisation.

"Mer hållbar skokonsumtion"

Inom dessa fokusområden har man satt mål, som ska uppnås inom en femårsperiod. Man kommer under 2020 också att införa initiativ som ska underlätta för kunderna att göra medvetna val.

Vi tror på att vara transparenta i alla led. Genom att erbjuda produkter och tjänster som bidrar till en mer hållbar skokonsumtion, ska vi göra det enkelt för våra kunder att handla mer hållbart, säger Charlotta Svarfvar.

"Få med branschen på tåget"

Målet är nu att också få fler att haka på tåget och ta ett ökat hållbarhetsansvar. NilsonGroup skriver själva att de har kommit en bit på vägen i sitt eget arbete, men att man också är långt ifrån i hamn.

Det övergripande målet för oss är dels att få med skobranschen på tåget mot en hållbar utveckling och konsumtion i linje med FN:s definitioner, dels att driva vår egen verksamhet på ett hållbart sätt.

Annons