Konkurrensverket kan stoppa köpet av Webhallen

Konkurrensverket har inlett en granskning av Kompletts förvärv av Webbhallen. Enligt myndigheten stämmer företagens beskrivning av marknadsläget inte överens med verkligheten. Något som kan ge Komplett en för stark position när det kommer till datorkomponenter för hemmabyggare.

I april meddelade Komplett Group att man tecknat avtal om att köpa samtliga aktier i snabbväxaren Webhallen AB för 140 miljoner kronor. Uppköpet är tänkt att stärka Kompletts position i Sverige och Skandinavien, men nu ser det ut som att svenska myndigheter kan stoppa affären.

Konkurrensverket, som godkänner alla större förvärv, har beslutat att inleda en fördjupad undersökning av uppköpet. Anledningen till granskningen är att Konkurrensverket anser att de båda företagens beskrivning av marknadsläget inte stämmer överens med verkligheten.

Annons

"Enligt vad som framkommit är parterna särskilt starka konkurrenter vad gäller försäljning av datorkomponenter till konsumenter som själva bygger eller anpassar sina datorer. Flera av de större konkurrenter som parterna uppgett i sin anmälan är verksamma i ytterst begränsad omfattning inom detta område och det finns få företag som kan erbjuda reell konkurrens. Enligt vissa uppgifter kommer parterna genom koncentrationen att få en mycket stark ställning vad gäller försäljning av datorkomponenter till konsumenter. Det finns också skäl att utreda koncentrationens effekter i grossistledet för dessa produkter, skriver Konkurrensverket i sitt beslut.”

Konkurrensverket har nu upp till tre månader på sig att att utreda ärendet. Senast den 4 september måste myndigheten lämna ett beslut om affären kan gå i genom, eller om man ska ansöka hos Stockholms tingsrätt och begära att förvärvet förbjuds.

Källa: IDG

Annons