Konsumenterna är redo att köpa sina bilar på nätet

I framtiden kommer troligvis allt fler bilköp att ske på nätet. Enligt en ny undersökning kan nämligen 44 procent av de tillfrågade tänka sig att köpa en bil online. Samtidigt förväntar sig en stor del av konsumenterna att deras nästa bil har uppkopplad funktionalitet.

Som vi sett tidigare visar flera undersökningar på en växande tilltro när det gäller bilhandeln på nätet. Bland annat tror 72 procent av toppledarna i den internationella bilbranschen att Internet kommer att bli en allt viktigare kanal för återförsäljare och mellanhänder.

Men även konsumenternas digitala vanor flyttar bilköpet online. Enligt Capgeminis rapport Cars Online, som kartlägger bilköpet och konsumenters förväntningar på det, kan hela 44 procent av de tillfrågade tänka sig att köpa en bil online.

Annons

Särskilt Generation Y, den teknikkunniga generation av befolkningen som är födda mellan 1980 och 2000 som är vana vid att handla online, har en stor påverkan på köpcykeln vid bilköp. Bland Generation Y kan 50 procent tänka sig att köpa en bil online.

På tillväxtmarknader som Kina är andelen som kan tänka sig att göra ett bilköp på nätet störst. Hela 61 procent av de konsumenterna kan tänka sig att genomföra sitt bilköp online, jämfört med exempelvis 34 procent i USA.

– E-handel blir snart en faktor även i branscher som bilhandeln, där företagskunder och yngre köpare leder vägen. Vi kommer successivt att se biltillverkare och återförsäljare möjliggör att en allt större del av bilköpet kan äga rum online, säger Håkan Erander, ansvarig för bilindustrin på Capgemini Consulting.

Krav på uppkopplad bil

Och det är inte bara bilhandeln som håller på att leta sig ut på nätet, det börjar även ställas krav på att bilen ska finnas där. Rapporten visar nämligen att en stor del av konsumenterna förväntar sig att deras nästa bil har uppkopplad funktionalitet

43 procent förväntar sig att deras nästa bil har samma digitala funktionalitet som de är vana vid att ha i sitt övriga vardagsliv. Och att bilindustrin utvecklar digital funktionalitet kommer inte enbart gynna konsumenten.

Det skapar även förutsättningar för en för djupare förståelse för kunden och därmed en möjlighet till merförsäljning. Fler än 80 procent av bilköparna är villiga att dela sin data med biltillverkaren och återförsäljaren, förutsatt att det skapar fördelar och förenklar för konsumenten.

– Utvecklingen leder till att bilen kommer bli en integrerad del av ekosystemet av produkter och tjänster på samma sätt som dagens smartphones. Studien visar att kunderna har stora förväntningar på tjänsteutvecklingen och redan idag lärt sig uppskatta värdet av tjänster som talar om vart bilen befinner sig, hur den mår och trafikinformation i realtid, och mer är på väg, säger Håkan Erander.Källa: Press

Annons

Annons