Kortavgifter kan förbli höga efter bankpåtryckningar

Det pågår just nu kamp i Bryssel om bankernas avgifter på kortbetalningar. När frågan snart ska avgöras i Ekofinrådet ser det ut som om den svenska regeringen kommer att släppa igenom det urvattnade förslag som nu ligger på bordet efter påtryckningar från banksektorn.

I våras presenterade EU-kommissionen med stöd av parlamentet ett förslag på hur bankernas och kortföretagens (Visa och Mastercard) avgifter inom EU ska begränsas. Bland annat föreslås ett maxtak för mellanbanksavgifterna på 0,2 procent för debetkort och 0,3 procent för kreditkort.

Varje år betalar konsumenter i Sverige och andra EU-länder över 80 miljarder kronor för bankernas mellanbanksavgifter, och förslaget skulle kunna innebära mångmiljardbesparingar för Europas företag och konsumenter.

Annons

I höst slog också EU-domstolen fast att det nuvarande systemet med mellanbanksavgifter strider mot EU:s konkurrensregler. Men när frågan nu ska avgöras i Ekofinrådet, ser det ut som att det istället kan bli ett något mer urvattnat förslag som släpps igenom efter påtryckningar från banksektorn

– Vi ser med oro att storbankernas påtryckningar har fått gehör hos vissa EU-länder. Än mer anmärkningsvärt är att den svenska regeringen och ministrarna Magdalena Andersson och Per Bolund inte ställer sig på småföretagens och konsumenternas sida när de åker till Bryssel, säger Svensk Handels vd, Karin Johansson.

Banker vill bestämma själva

Inför det slutliga beslutet som ska fattas av EU-länderna i Ekofinrådet i november eller december har förslaget vattnats ur efter hårda påtryckningar från banksektorn.

Bland annat vill flera länder ersätta maxtaket på 0,2 procent för debetkort med ett ”viktat genomsnittsbelopp” som bankerna själva ska räkna ut och som kan variera över tid och mellan olika länder.

Det finns också en uppenbar risk att de så kallade trepartskortsnätverken som är dyrast för handeln, till exempel American Express och Diners, kommer att undantas från reglerna.

– Europeiska handels- och konsumentorganisationer stöder samfällt det ursprungliga förslaget med transparanta regler och ett tydligt maxtak för mellanbanksavgifterna, utan möjlighet till undantag, skriver Svensk Handel i ett pressmeddelande.Källa: Press

Annons
Annons