Korten på bordet – Kappahls gröna pass ska avslöja allt

"Hela vägen från produktion till försäljning".

Hållbarhet är på allas läppar. Och senast 2030 blir det obligatoriskt med så kallade digitala produktpass för textilier inom EU. I dessa pass ska det delas hållbarhetsdata om exempelvis klimatavtryck.

Nu släpper Kappahl, inom ramen för ett pilotprojekt, så kallade produktpass, som kunden kommer åt genom att låsa upp en QR-kod med mobilen. QR-koden slussar sedan vidare kunden till en sida med information om material, leverantör och miljömärkning.

Annons

Kappahl vill vara en föregångare när det gäller hållbarhet och transparens inom mode och ingår i ett pilotprojekt om utveckling av digitala produktpass inom textil initierat av (företaget reds. anm.) Trace4Value. Nu kan vi visa våra kunder en första version av det digitala produktpasset inom textil, hela vägen från produktion till försäljning, kommenterar Sandra Roos, hållbarhetsdirektör på Kappahl.

Kunden ska även få information om hur man på bästa sätt återvinner plagget.

Införandet av digitala produktpass innebär en stor omställning och resursåtgång för branschen. Vi löser det inte själva var och en, utan måste samarbeta och lära oss tillsammans. Trace4Value-projektet är oerhört värdefullt för oss som modeföretag och vi är nu väldigt nyfikna på hur passen kommer tas emot av kunderna och vad piloten kommer ge oss för kunskaper, avslutar Sandra Roos.

Annons