Kosmetikaleverantörer kritiska till e-handel

Kosmetikabranschen är ingen lätt bransch att slå sig in i som e-handlare. Problemet består i motsträviga leverantörer.

Enligt vad kosmetikaföretaget Grooming har fått erfara så finns det en ovilja bland leverantörer att leverera sina produkter.

Annons

Skälen därtill är att Grooming säljer produkter över nätet och att man enbart har män som målgrupp. Leverantörer av högt ansedda märken vill heller inte leverera ifall återförsäljaren inte saluför även andra högt ansedda märken, menar man på Grooming.

Enligt Karin Fahlström, vd på Grooming, medför leverantörernas förhållningssätt att marknaden bereds för oseriösa kosmetikahandlare.

Annons