Mörka siffror: Kraftig ökning av konkurser i handeln

Men de gynnas i krisen.

Coronapandemin har slagit stenhårt mot handeln. Nu har UC sammanställt sin statistik för 1-21 april som visar att konkurserna fortsatt ökar inom handeln, även om det planat ut något mot slutet av perioden.

Inledningsvis i april såg vi kraftiga konkursökningar i flera segment, framför allt inom hotell- och restaurangbranschen. Vi hade en kraftig utslagning av bolag efter påsk. Den utvecklingen fortsätter denna vecka, men ökningstakten ligger still. Många av bolagen hade det kämpigt redan före pandemin, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i ett pressmeddelande.

Annons

E-handeln tar andelar

Men det tar inte slut där. Antalet konkurser inom detalj- och partihandeln tros öka med 68, respektive 74 procent under april. Samtidigt som e-handeln fortsätter att plocka andelar.

Partihandeln är en heterogen bransch med högt omvandlingstryck redan före krisen i takt med ökad konkurrens, digitalisering och stegvisa effektiviseringar. Små specialiserade aktörer samsas med högeffektiva logistikcentraler. Partihandeln påverkas av hur mycket konsumenter och företag köper.

Trots att vi har haft många år av högkonjunktur har många bolag svårt att få verksamheten att gå runt. Därför slås de ut när efterfrågan på framför allt sällanköpsvaror går ned mycket kraftigt. Framöver kommer lågprisvaruhus och budgetkoncept gynnas precis som e-handeln. E-handeln kommer att fortsätta att ta andelar av den totala försäljningen, säger Richard Damberg

Annons