Krislösningarna skapar stor otrygghet bland handelsanställda

Handels varnar för skyddsstopp.

Med fokus på att minska smittorisken har andra riskfaktorer inom arbetet glömts bort. Det visar en enkät som Handels gjort bland förtroendevalda butiksanställda. Totalt upplever 59  procent av de 800 svarande att arbetsgivarna inte gör tillräckligt för att säkerställa de anställdas trygghet på arbetsplatsen. Framför allt är det förtroendevalda i sällanköpshandeln som tycker att arbetsgivarna inte gör tillräckligt.

De nya drive through-lösningarna, som ska se till att kunderna inte flockas i butik, kan exempelvis skapa otrygghet.

Annons

Vår arbetsgivare har börjat med att personalen ska leverera paket in i kunders bilar… Känns inte så tryggt, särskilt inte på kvällarna, är ett av svaren i enkäten.

Totalt uppger hälften av de svarande att arbetsgivarna riskbedömt vilka arbetsuppgifter som kan innebära smitta. Däremot har bara en tredjedel tittat närmare på hur förändrad arbetsbelastning och anställdas säkerhet påverkas av de nya förutsättningar man nu ställs inför.

Enkäten visar att arbetsgivaren inte får glömma alla andra viktiga delar av arbetsmiljön, även de som inte har direkt med smitta att göra. På många ställen har arbetsbelastningen blivit tyngre. Man hinner inte städa för att man har så mycket att göra, säger Thea Holmlund, utredare på Handels, till Handelsnytt.

"Folk bara tränger sig"

För att minska smittorisken har 92 procent handskar och handsprit till personalen, 83 procent har infört markeringar som uppmanar kunder att hålla avstånd och 67 procent städar mer noggrant. Åtgärder som dock endast verkar ha begränsad effekt.

Folk bara tränger sig på en och bryr sig inte förutom när dom kommer till kassan, påpekar en av de svarande.

Många ignorerar tejpen på golvet och folk vet inte var de ska ta vägen så det flockas åt alla håll runt våra kassor, svarar en annan.

Nu varnar Handels för att de aktörer som inte klarar av att tackla de nya förutsättningarna på ett tillfredsställande sätt helt enkelt kan tvingas stänga.

Det är ofta först när personalen tagit initiativ – som plexiglas i kassan – som det har hänt något. Trots att det är arbetsgivarens ansvar. Skyddsstopp är absolut en möjlighet om arbetsgivaren inte tar sitt ansvar. Kan butikerna inte ordna en trygg arbetsmiljö så kan de inte hålla öppet, säger Thea Holmlund.

Annons

Annons