Kronans Apotek organiserar om – 30-tal medarbetare berörs

"Vi behöver vara snabbare".

Kronans Apotek omorganiserar för ett ökat fokus på digitalisering. Det görs genom att ge ett 30-tal av de 120 medarbetarna på servicekontoret nya roller och organisationstillhörighet.

Dessutom kommer det att innebära rekrytering till nyckelpositioner.

Annons

Vi behöver vara snabbare, ge kunderna ett samlat erbjudande digitalt och fysiskt, vi behöver bli ännu mer datadrivna i vårt arbetssätt och ta en tydligare position på marknaden, säger Anders Torell, vd på Kronans Apotek, i ett pressmeddelande.

Allt detta gör vi redan, men för att få mer kraft, bli än snabbare och fullt ut kunna dra fördelar av den digitala utvecklingen behöver organisation och arbetssätt justeras, fortsätter han.

Kronans Apotek uppger att de kommer att behöva mer digital kompetens och jobba mer tvärfunktionellt "i definierade processer och mötesforum". Den nya organisationen ska träda i kraft den 1 januari 2021.

Den nya organisationen och arbetssätten kommer innebära att vi bättre kan möta våra utmaningar och våra kunder, säger Anders Torell och avslutar:

Kunderna ser oss som ett företag, då måste vi än mer agera som ett företag i alla våra försäljningskanaler. Vi ska tillsammans ge en så sammanhållen och bra kundupplevelse som möjligt.

Annons

Prenumerera

Du missar väl inte vårt nyhetsbrev?

Tack!